University

Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik

University logo

University profile

Poslaním Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je poskytovať vysokoškolské vzdelanie budúcim dôstojníkom, ďalšie a kontinuálne vzdelávanie profesionálnym vojakom ozbrojených síl Slovenskej republiky, vychovávať ich v duchu vlastenectva tak, aby sa vyznačovali hodnotami, akými sú zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, čestnosť, občianska a spoločenská zodpovednosť, mravnosť a uprednostňovali záujmy vlasti pred osobnými záujmami a boli pripravení na profesionálny rast počas služobnej kariéry. Rozvíjať medzinárodnú, najmä európsku spoluprácu, podporovať spoločné projekty s vysokými školami, predovšetkým vojenskými vysokými školami v zahraničí, mobilitu zamestnancov a študentov. Vedeckým výskumom získavať, vývojom a ďalšou tvorivou činnosťou aplikovať a šíriť nové poznatky doma a v zahraničí.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika má ambíciu byť vojenskou vysokou školou univerzitného typu medzinárodného významu, ktorá poskytuje kvalitné, medzinárodne porovnateľné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a obrany, je schopná zaručiť kvalitné vojenské vzdelanie, vojenskú prípravu a výcvik budúcich profesionálnych dôstojníkov a následne zabezpečiť ich celoživotné vzdelávanie počas trvania ich služobnej kariéry, realizuje výskum a vývoj, je garantom rozvoja vojenskej vedy v Slovenskej republike, prispieva k ekonomickému a sociálnemu rozvoju regiónu a je jeho významným strediskom spoločenského, kultúrneho a športového života.

Osobným príkladom a kvalitnou prácou so študentmi pripravuje absolventov pre čestné plnenie motta Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika:

  • SAPIENTIA

... Múdrosť

Múdrosť je kombináciou inteligencie, skúsenosti a ľudských kvalít, ktorá spočíva v schopnosti učiť sa po celý život a v použití svojich vedomostí pre správny účel.

  • BONUM

... Dobro

Dobro je základnou morálnou hodnotou ako protiklad zla, konanie vysoko mravné a hodné nasledovania.

  • PATRIA

... Vlasť

Krajina v ktorej sme sa narodili, ku ktorej máme silný citový vzťah. Vlasť je kúskom zeme, aj s jej obyvateľmi, v prospech ktorej sme ochotní pracovať, niečoho dôležitého pre nás sa vzdať a v prípade potreby za ňu aj bojovať

Study places

Seat of the university

Demänová 393, 031 01, Liptovský Mikuláš

0960/423 458, 0960/423 457

0960/423036

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University study programmes

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Newsletter