The University of Žilina

Faculty of Special Engineering

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Admission procedure

Emergency services Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 07.06.2023 – 07.06.2023

Crisis management Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 07.06.2023 – 07.06.2023

Security Management Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination: 07.06.2023 – 07.06.2023

Emergency services Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2023
Deadline of examination: 23.06.2023 – 23.06.2023

Crisis management Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2023
Deadline of examination: 23.06.2023 – 23.06.2023

Security Management Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2023
Deadline of examination: 23.06.2023 – 23.06.2023

Accommodation and boarding

Accomodation

Ubytovanie

Ubytovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za ubytovanie

41,00 € - 61,00 € /mesačne.

Boarding

Stravovanie

Stravovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za stravu

od 1,60 € - 4,20 €/jedlo

Other services

Koordinátor pre prácu so študentami so špecifickými potrebami:

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Tel. 041/513 67 31 

e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. Anna Košútová (Anna.Kosutova@fbi.uniza.sk)
Last update: 02.03.2023 16:23

Draw attention to not topical data