The University of Žilina

Faculty of Special Engineering

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Admission procedure

Emergency services Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 09.06.2021 – 09.06.2021

Crisis management Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 09.06.2021 – 09.06.2021

Security Management Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 09.06.2021 – 09.06.2021

Crisis management Ing., external

Deadline for applications: 30.04.2021
Deadline of examination: 25.06.2021 – 25.06.2021

Emergency services Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2021
Deadline of examination: 25.06.2021 – 25.06.2021

Crisis management Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2021
Deadline of examination: 25.06.2021 – 25.06.2021

Security Management Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2021
Deadline of examination: 25.06.2021 – 25.06.2021

Emergency services Ing., external

Deadline for applications: 30.04.2021
Deadline of examination: 25.06.2021 – 25.06.2021

Emergency services PhD., full-time

Deadline for applications: 31.05.2021
Deadline of examination: 17.06.2021 – 17.06.2021

Security Management PhD., full-time

Deadline for applications: 31.05.2021
Deadline of examination: 17.06.2021 – 17.06.2021

Accommodation and boarding

Accomodation

Ubytovanie

Ubytovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za ubytovanie

41,00 € - 51,00 € /mesačne.

Boarding

Stravovanie

Stravovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za stravu

od 1,10 € - 2,40 €/jedlo

Other services

Koordinátor pre prácu so študentami so špecifickými potrebami:

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Tel. 041/513 67 31 

e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

University detail

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. Anna Košútová (Anna.Kosutova@fbi.uniza.sk)
Last update: 11.09.2020 11:44

Draw attention to not topical data