The University of Žilina

Faculty of Special Engineering

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Ubytovanie

Ubytovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za ubytovanie

41,00 € - 51,00 € /mesačne.

Boarding

Stravovanie

Stravovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za stravu

od 1,10 € - 2,40 €/jedlo

Other services

Koordinátor pre prácu so študentami so špecifickými potrebami:

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Tel. 041/513 67 31 

e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. Anna Košútová (Anna.Kosutova@fbi.uniza.sk)
Last update: 11.09.2020 11:44

Draw attention to not topical data