The University of Žilina

Faculty of Special Engineering

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Ubytovanie

Ubytovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za ubytovanie

49,00 € - 64,00 € /mesačne.

Boarding

Stravovanie

Stravovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za stravu

od 1,60 € - 4,20 €/jedlo

Other services

Koordinátor pre prácu so študentami so špecifickými potrebami:

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Tel. 041/513 67 31 

e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. Anna Košútová (Anna.Kosutova@fbi.uniza.sk)
Last update: 26.09.2023 16:32

Draw attention to not topical data