News STU

Latest articles

Spoločná aktivita FEI STU, občianskeho združenia a priemyselného partnera chce zvýšiť záujem o ELEKTROENERGETIKU

23.05.2024

Spoločná aktivita FEI STU, OZ a priemyselného partnera.  

Slovenská technická univerzita v Bratislave prvýkrát súčasťou veľtrhu ázijsko-pacifickej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie

14.03.2024

Slovenská technická univerzita sa 5. až 7. marca predstavila na významnej konferencii a veľtrhu ázijsko-pacifickej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (APAIE 2024) v austrálskom Perthe. Prezentácia STU bola súčasťou slovenskej expozície, v ktorej…  

Slovenská technická univerzita v Bratislave prehĺbi spoluprácu so svetovou jadrovou špičkou Framatome

19.02.2024

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude intenzívnejšie spolupracovať s francúzskou spoločnosťou Framatome, ktorá patrí k najvýznamnejším na svete v oblasti jadrovej energetiky. Memorandum o porozumení podpísal rektor STU Oliver Moravčík a…  

Chceme spolupracovať s partnermi v Brazílii, rektor rokoval s ambasádorom

06.02.2024

Slovenská technická univerzita má záujem budovať kontakty s partnermi v Brazílii. O ich možnostiach a perspektíve diskutoval rektor Oliver Moravčík s veľvyslancom najväčšej krajiny Južnej Ameriky Gabrielom Boff Moreirom na pôde rektorátu.  

Vynikajúci nukleárny vedec A. Wagner hosťujúcim profesorom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

27.01.2024

Novým hosťujúcim profesorom na Slovenskej technickej univerzite sa stal vynikajúci nukleárny vedec Andreas Wagner. Rektor Oliver Moravčík mu odovzdal menovací dekrét v Drážďanoch, kde pôsobí v Helmholtz-Zentrum Dresden – Rossendorf (HZDR) a na…  

Úspešná spolupráca troch fakúlt Slovenskej technickej univerzity na projekte HydroGenIV

22.11.2023

Tri fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Materiálovotechnologická fakulta a Strojnícka fakulta spojili výskumné úsilie na projekte HydroGenIV. V úzkej spolupráci s priemyselným partnerom VÚJE…  

Projekt s Islandskou univerzitou pokračuje na pôde Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

11.10.2023

Medzinárodný projekt REX-RMA s cieľom zvýšiť kompetencie projektových manažérov a administrátorov, na ktorom STU spolupracuje s Islandskou univerzitou (UI), pokračuje v týchto dňoch na Slovensku. Zástupkyne UI sa oboznamujú s prostredím STU a…  

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude užšie spolupracovať s Univerzitou vedy a technológie v Macau

23.08.2023

Slovenská technická univerzita v Bratislave uzavrela memorandum o porozumení s Univerzitou vedy a technológie Macaa (MUST). Fakulta informatiky a informačných technológií STU sa pri tejto príležitosti dohodla s Fakultou inovačného inžinierstva MUST…  

Slovenská technická univerzita v Bratislave na stretnutí kórejských jadrových inštitúcií s krajinami V4 v Soule

11.07.2023

Z iniciatívy prezidenta kórejskej Medzinárodnej jadrovej vzdelávacej inštitúcie KINGS sa 4. až 7. júla v Soule stretla široká reprezentácia jadrových výskumných a vzdelávacích inštitúcii z Južnej Kórey so zástupcami krajín V4. Slovensko zastupovali…  

Jakub Perička z Materiálovotechnologickej fakulte STU absolútnym víťazom Slovak University Startup Cup 2023

30.06.2023

Jakub Perička, líder študentského startupu DAITABLE a doktorand na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave sa stal absolútnym víťazom Slovak University Startup Cup 2023. Znamená to, že bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom…