Aktuality STU

Najnovšie články

Úspešná spolupráca troch fakúlt Slovenskej technickej univerzity na projekte HydroGenIV

22.11.2023

Tri fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Materiálovotechnologická fakulta a Strojnícka fakulta spojili výskumné úsilie na projekte HydroGenIV. V úzkej spolupráci s priemyselným partnerom VÚJE…  

Projekt s Islandskou univerzitou pokračuje na pôde Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

11.10.2023

Medzinárodný projekt REX-RMA s cieľom zvýšiť kompetencie projektových manažérov a administrátorov, na ktorom STU spolupracuje s Islandskou univerzitou (UI), pokračuje v týchto dňoch na Slovensku. Zástupkyne UI sa oboznamujú s prostredím STU a…  

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude užšie spolupracovať s Univerzitou vedy a technológie v Macau

23.08.2023

Slovenská technická univerzita v Bratislave uzavrela memorandum o porozumení s Univerzitou vedy a technológie Macaa (MUST). Fakulta informatiky a informačných technológií STU sa pri tejto príležitosti dohodla s Fakultou inovačného inžinierstva MUST…  

Slovenská technická univerzita v Bratislave na stretnutí kórejských jadrových inštitúcií s krajinami V4 v Soule

11.07.2023

Z iniciatívy prezidenta kórejskej Medzinárodnej jadrovej vzdelávacej inštitúcie KINGS sa 4. až 7. júla v Soule stretla široká reprezentácia jadrových výskumných a vzdelávacích inštitúcii z Južnej Kórey so zástupcami krajín V4. Slovensko zastupovali…  

Jakub Perička z Materiálovotechnologickej fakulte STU absolútnym víťazom Slovak University Startup Cup 2023

30.06.2023

Jakub Perička, líder študentského startupu DAITABLE a doktorand na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave sa stal absolútnym víťazom Slovak University Startup Cup 2023. Znamená to, že bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom…  

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude spolupracovať s kórejskou Národnou univerzitou Hanbat

23.06.2023

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Oliver Moravčík podpísal 22. júna memorandum o spolupráci s Národnou univerzitou Hanbat z Daejeonu v Južnej Kórei. STU tak nadväzuje na začatú spoluprácu s Juhokórejskými univerzitami.  

Predstavitelia Slovenskej technickej univerzity v BratislaveU navštívili závod Kia Slovakia

02.06.2023

Predstavitelia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na čele s rektorom Oliverom Moravčíkom navštívili v utorok 30. mája závod Kia Slovakia v Tepličke nad Váhom. Na stretnutí s vedením spoločnosti, ktoré zastupoval viceprezident Branislav…  

Absolventi UTV pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vystavovali fotografie v uliciach Bratislavy

24.05.2023

Netradičnou formou prezentovali výsledky svojej práce počas akademického roka 2022/2023 absolventi vzdelávacieho programu „Tematická fotografia“ na Univerzite tretieho veku pri STU. Fotografické diela vystavovali počas jedného dňa postupne na…  

Projekt FIIT Academy pomôže zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v oblasti IT

18.04.2023

Fakulta informatiky a informačných technológií STU dnes slávnostne otvorila Projekt FIIT Academy. Ponúka kurzy v rôznych oblastiach informačných technológií, ktoré pomôžu firmám zvýšiť kvalifikáciu ich zamestnancov v oblasti IT. Vzdelávacia akadémia…  

Slovenská technická univerzita v Bratislave privíta dvoch laureátov Nobelovej ceny za chémiu

10.03.2023

Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave čaká unikátna udalosť. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady STU v stredu 15. marca univerzita udelí titul „doctor honoris causa“ dvom laureátom Nobelovej ceny za chémiu - profesorom Bernardovi L.…