Slovenská technická univerzita v Bratislave prehĺbi spoluprácu so svetovou jadrovou špičkou Framatome

19.02.2024

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude intenzívnejšie spolupracovať s francúzskou spoločnosťou Framatome, ktorá patrí k najvýznamnejším na svete v oblasti jadrovej energetiky. Memorandum o porozumení podpísal rektor STU Oliver Moravčík a generálny riaditeľ Framatomu Bernard Fontana za účasti veľvyslanca SR vo Francúzsku Jána Šotha, zástupcov francúzskej ambasády v Bratislave a štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR, ktoré nad memorandom prevzalo záštitu.

Cieľom memoranda je stimulovať a podporovať vzdelávacie aktivity v oblasti jadrovej energie a výskumnú spoluprácu. Predpokladá súčinnosť pri organizácii prednášok, seminárov, školení a vedeckých návštev pre profesorov univerzity, prípadne aj v oblasti výskumu a vývoja (R&D). STU a jej Fakulta elektrotechniky a informatiky budú v spolupráci so spoločnosťou Framatome zvyšovať príťažlivosť súvisiaceho štúdia v rámci svojej vzdelávacej ponuky.

"Naša univerzita disponuje kompetenciou v mnohých odboroch, ktoré sú pre bezpečné a spoľahlivé využívanie jadrovej energie nevyhnutné, a tak v rámci plnenia dnes podpísaných deklarácií predpokladám a osobne podporujem spoluprácu s Framatome naprieč všetkými pracoviskami,“ povedal rektor STU Oliver Moravčík. 

„Slovenská technická univerzita v Bratislave s viacerými fakultami a ústavmi vrátane Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva patrí medzi popredné pedagogické a výskumné pracoviská v Európe. Framatome s potešením podpisuje toto memorandum o porozumení s STU a ďalej prispieva k podpore slovenského jadrového priemyslu," povedal v príhovore CEO spoločnosti Framatome Bernard Fontana a dodal, že Framatome má dlhodobý vzťah so Slovenskom prostredníctvom práce pre Slovenské elektrárne a lokálne pôsobí prostredníctvom spoločností Reaktortest a Framatome Controls.

Rektor Oliver Moravčík vyzdvihol aktivitu Ministerstva hospodárstva SR a zdôraznil nevyhnutnosť jasnej a konkrétnej podpory tejto spolupráce a zvyšovania kompetencií univerzity v oblasti jadrovej energetiky ako chrbtovej kosti hospodárstva Slovenska. Dôležitosť jadrovej energetiky a jej rozvoja pre Slovensko potvrdil aj štátny tajomník rezortu hospodárstva Kamil Šaško, ktorý v zastúpení ministerky Denisy Sakovej pridal podpis pod záštitu memoranda.

„Máme snahu nielen zachovať aktuálnu úroveň dominantného portfólia výroby elektriny z jadra, ale v budúcnosti aj zvyšovať podiel jadrových kapacít,“ dodal Kamil Šaško s tým, že musíme reagovať na výzvy týkajúce sa veľkého deficitu kvalifikovaných odborníkov pri mierovom využívaní jadrovej energie.

Framatome navrhuje, vyrába a inštaluje komponenty, palivo, prístrojové a riadiace systémy pre jadrové elektrárne a ponúka celý rad služieb týkajúcich sa reaktorov. Už 65 rokov je spoločnosť prítomná v každej fáze procesu na všetkých typoch reaktorových technológií. Podieľala sa na údržbe 385 zo 450 jadrových elektrární inštalovaných vo svete. V súčasnosti jej tímy zamestnávajú takmer 20 000 ľudí na viac ako 70 pracoviskách po celom svete, vrátane Slovenska.

Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/stu-prehlbi-spolupracu-so-svetovou-jadrovou-spickou-framatome.html?page_id=16515