Deň otvorených dverí Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

21.02.2023

Spolu s blížiacim sa termínom odovzdávania prihlášok na vysokú školu rastie záujem o získanie informácií o možnostiach a hlavne kvalite štúdia ponúkaného pracoviskami univerzít na Slovensku i v zahraničí. Je to pochopiteľné, veď ide o významné rozhodnutie a investíciu do budúcnosti. 

Dovoľujeme si Vás pozvať na návštevu celoslovenského DŇA OTVORENÝCH DVERÍ NA ÚM STU.

23.2.2023 od 13:00 v zasadačke na 3. poschodí ÚM STU a online cez Google Meet: meet.google.com/voq-doqf-qog.

Program:

13.00 Ústav manažmentu STU - špičkové európske pracovisko v oblasti manažmentu a plánovania (pedagogické a vedecko-výskumné aktivity, medzinárodné projekty a spolupráca, Centrá excelentnosti Európskej únie pri STU)

13.30 Študijný program PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE a prijímacie konanie v akademickom roku 2023/2024

  • študenti a doktorandi o štúdiu Priestorového plánovania na ÚM STU a ich skúsenostiach zo zahraničných pobytov ERASMUS
  • predstavenie ukážok z terénnej výskumnej práce: ISTAMBUL - mesto na dvoch kontinentoch, BELEHRAD - Titov stroskotaný sen, ŠANGHAJ - hlava čínskeho draka

14.30 Študijný program INVESTIČNÉ PLÁNOVANIE V PRIEMYSELNOM PODNIKU a prijímacie konanie v akademickom roku 2023/2024

  • študenti a doktorandi o štúdiu investičného plánovania v priemyselnom podniku na ÚM STU, skúsenostiach zo zahraničných pobytov ERASMUS a účasti na rôznych študentských projektoch; študentský projekt IREC

15.30 Záver

zdroj: https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu.html?page_id=3219

Photogallery of this article: