Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity predlžuje termín na podanie prihlášky.

10.04.2023

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity predlžuje termín na podanie prihlášky.

Vážení uchádzači o bakalárske a magisterské štúdium, chceme Vás informovať, že sme predĺžili termín na podávanie prihlášok.

Predĺžený termín na podanie prihlášky na štúdium je do 30. apríla 2023.