Latest articles

Štátny tajomník Michal Fedák sa stretol s prezidentom Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) prof. Dr. Joybrato Mukherjee

25.04.2023

V dňoch 20. a 21. 4. 2023 navštívil Slovensko prezident Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) prof. Dr. Joybrato Mukherjee. Cieľom jeho návštevy bolo oboznámiť sa s úlohou vzdelávacej politiky na Slovensku vzhľadom na súčasné výzvy v oblasti…  

M. Fedák: 11 slovenských univerzít prejavilo záujem o spojenie do konzorcií. Vzniknú tak spoločné študijné programy, zdieľané knižnice, zmodernizujú sa aj internáty

20.04.2023

Rezort školstva uzavrel výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Do výzvy sa zapojilo celkovo 11 univerzít, ktoré podali 5 projektových zámerov na vznik konzorcií. Výzva bola…  

Svoje misie vo vede a výskume má Európa jasne definované. Naši experti hovorili prvýkrát spoločne o národných krokoch

15.04.2023

Dve desiatky národných expertov ako zástupcovia organizácii verejnej správy premiérovo spoločne diskutovali o dôležitej téme takzvaných misií EÚ. Prvý neformálny okrúhly stôl hostilo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).  

Génový doping - nová hrozba v porušovaní antidopingových pravidiel

14.04.2023

Ako je posudzovaný neúmyselný doping a na čo si dať pozor? Na túto otázku hľadajú často odpoveď aj samotní športovci. Porušenie pravidiel z nedbanlivosti je totiž postrachom pre mnohých z nich. Aj o tom hovorili odborníci na konferencii Nahlas o…  

Nahlas o dopingu, budúcnosti biologického pasu a novinkách v odhaľovaní porušenia pravidiel

06.04.2023

Aká je budúcnosť biologického pasu športovca a na aké trendy v dopingu sa pripraviť? Odpovede aj na tieto otázky poskytnú odborníci na unikátnej konferencii Nahlas o dopingu. Podujatie pripravuje Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s…  

Výzva na predkladanie návrhov na členov rady Fondu na podporu vzdelávania

05.04.2023

Do 10. mája 2023 je možné predkladať návrhy na členov rady Fondu na podporu vzdelávania. Túto možnosť majú podľa zákona odborové organizácie, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, ako aj združenia zastupujúce pedagogických zamestnancov a…  

Slovenský satelit zaznamenal výrazný úspech

29.03.2023

Minisatelit GRBAlpha, ktorý je druhým slovenským satelitom (po skCUBE), zaznamenal po dvoch rokoch na obežnej dráhe obrovský úspech. 9. októbra 2022 bol zaznamenaný nezvyčajne jasný a dlhotrvajúci záblesk gama žiarenia a družica, ktorá je súčasťou…  

Aj v roku 2023 je možné získať Štipendium Martina Filka. Žiadosti je potrebné poslať do 2. mája

24.03.2023

Slovenskí študenti, ktorí študujú na najlepších svetových univerzitách alebo sa ešte len o štúdium uchádzajú, prípadne sú už prijatí, sa opäť môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka. Ide o grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo…  

Používateľský prieskum pre pripravované elektronické služby v školstve pre študentov/absolventov vysokých škôl

22.03.2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky realizuje projekt Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR.  

Prvý ročník Dňa ESA na Slovensku sa koná v Košiciach

16.03.2023

Aktivity úspešných slovenských firiem venujúcich sa rôznym oblastiam vesmírneho sektora, od hardvérových komponentov po softvérové riešenia využívajúce satelitné dáta, výmena informácií aj slávnostné odovzdávanie cien. To všetko bolo súčasťou…