Róbert Zsembera: Vytváranie kvalitného prostredia na štúdium a výskum je pre Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre na prvom mieste

18.03.2024

Orientácia smerom k študentom je pre Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre kľúčovým prvkom v procese zlepšovania vysokoškolského prostredia tamojšej univerzity. Jej renomé posilňuje aj rastúca tendencia počtu publikácií a citácií v indexovaných vedeckých databázach. Univerzite sa darí taktiež v oblasti zvyšovania počtu bilaterálnych dohôd a medzinárodných mobilít.

Univerzita sa môže zároveň pochváliť modernizáciou priestorov na vzdelávanie či na ubytovanie študentov. Silnou stránkou univerzity je rozsiahla ponuka študijných programov, konkrétne ide o 240 študijných programov až v 19 študijných odboroch – 96 bakalárskych, 90 magisterských a 54 doktorandských študijných programov.

Jednou z hlavných činností Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je okrem vzdelávania aj výskum. Preto viedli kroky štátneho tajomníka Róberta Zsemberu počas návštevy univerzity najmä do výskumných  laboratórií. Spolu s vedením univerzity a fakulty prírodných vied a informatiky si prezreli špeciálne laboratóriá s unikátnymi prístrojmi, ktoré univerzite umožňujú realizovať špičkový výskum aj v spolupráci s inými inštitúciami u nás i v zahraničí. Program návštevy ďalej pokračoval priamo na Pedagogickej fakulte UKF, ktorá sídli v moderných priestoroch.

„Opäť sme sa ‚na vlastné oči‘ presvedčili o kvalite nášho vysokoškolského prostredia. Orientácia na študentov a vytváranie kvalitných podmienok pre ich štúdium je sympatické. Čo ma však teší omnoho viac, je to, že tento prístup bol na univerzite aj výrazne prítomný. Najmä na Pedagogickej fakulte, ktorú sme v rámci nášho programu navštívili. Nie je žiadnym tajomstvom, že k učiteľstvu mám blízko, a preto ma, okrem iného, zaujímalo, ako vyzerá výučba budúcich pedagógov a pedagogičiek na Pedagogickej fakulte UKF. So zástupcami univerzity a fakulty sme sa zhovárali tiež o špecifikách prípravy študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie, špeciálnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky či manažmentu vzdelávania,“ uviedol Róbert Zsembera. Dodal, že rezort školstva bude nápomocný pri rekonštrukcii študentských domovov UKF Zobor a Nitra.

„Veľmi si vážime a oceňujeme snahu ministerstva školstva napriek problémom v spoločnosti – a osobitne v školstve – vidieť, vyzdvihovať a podporovať všetko pozitívne, kvalitné a výnimočné v akademickom prostredí. A tým myslím nielen vysokoškolské vzdelávanie, ale aj vedu, výskum, kultúru, umenie a ďalšie tvorivé činnosti, ktorými naša univerzita prispieva k rozvoju vedomostnej spoločnosti s praktickým presahom do všetkých sfér spoločenského života,“ povedal počas návštevy štátneho tajomníka rezortu školstva rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre profesor Libor Vozár.

„Tiež veľmi oceňujeme podporu a pomoc ministerstva školstva v oblasti modernizácie vzdelávania a infraštruktúry slovenských univerzít a osobitne aj našej školy, ktorej vyjadrením je okrem iného aj financovanie vzniku a projektov konzorcií vysokých škôl. Veríme, že to nielen posilní konkurencieschopnosť našich univerzít, ale zároveň mladým ľuďom ukáže, že aj doma na Slovensku máme kvalitné vysoké školy, ktoré im majú čo ponúknuť,“ dodal rektor Libor Vozár.