Štipendium Martina Filka

10.04.2024

Aj v tomto roku sa môžu slovenskí študenti, ktorí sa uchádzajú o štúdium, sú prijatí na štúdium alebo už študujú na najlepších svetových univerzitách uchádzať do polnoci 9. mája 2024 o štipendium z grantového programu Štipendium Martina Filka.

Podmienkou je, aby sa vysoká škola umiestnila do 200. miesta vrátane, v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2023 http://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2023 alebo do 200. miesta vrátane, v rebríčku RePEc https://ideas.repec.org/top/top.econdept.html.

V rámci grantového programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov počas maximálne dvoch akademických rokov. Podporení žiadatelia sa zároveň zaviažu odpracovať tri roky v štátnej správe. Konkrétne sa v roku 2024 uskutočňuje výber na 23 možných pozícií v ministerských analytických inštitútoch či na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Podrobnejšie informácie, vrátane formuláru žiadosti, nájdu uchádzači na https://www.minedu.sk/vyzva-v-roku-2024/