Univerzita

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Logo univerzity

Profil univerzity

Aktuálna ponuka možností štúdia na UKF v Nitre sa nachádza na adrese: https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/aktualna-ponuka-studia

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) je vrcholnou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou ustanovizňou a nesie meno významnej osobnosti v histórii Nitry i Slovenska - Konštantína Filozofa (svätého Cyrila, 827-869). Nastúpila na cestu rozvíjania cyrilometodskej tradície, šírenia vzdelanosti, humanizmu, demokracie a tolerancie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa modifikuje ako moderná európska univerzita, v ktorej dominuje veda, duchovná kvalita, vysoká odbornosť, pedagogické majstrovstvo, široká komunikatívnosť vo vnútri i so svetom, rozsiahla ponuka študijných programov (bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia), flexibilnosť, inovatívnosť a rôznorodosť študijných programov. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre okrem prípravy pedagógov pre základné a stredné školy, v oblasti neučiteľských odborov pripravuje budúcich sociálnych pracovníkov, odborníkov pre kultúrne zariadenia, politológov, katechétov, žurnalistov, archeológov, historikov, muzeológov, biológov, environmentalistov, matematikov, fyzikov, informatikov, psychológov, gemológov a podobne.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Trieda A. Hlinku č.1, 949 01, Nitra

037 / 6408 111

037 / 6408 020

 

Fakulta prírodných vied a informatiky

Tr. A. Hlinku 1, 949 01, Nitra

037 / 6408 560

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Kraskova 1, 949 01, Nitra

+421 37 6408 751; +421 37 6408 757

+421 37 6408 751

 

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Dražovská 4, 949 01, Nitra

037 / 6408 860

037 / 6408 860

 

Filozofická fakulta

Štefánikova 67, 949 01, Nitra

037 / 6408 450

037 / 6408 500

 

Pedagogická fakulta

Dražovská 4, 949 01, Nitra

037/6408 218, študijné_odd._214,_217(ext.),_117(Dr.)

Kalendár termínov

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk