Logo univerzity

Študijné programy

andragogika (externé)
andragogika (denné)
andragogika (denné)
anglický jazyk a kultúra (denné)
anglický jazyk a kultúra (denné)
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (denné)
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (denné)
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (externé)
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (externé)
hudba a zvukový dizajn (denné)
hudba a zvukový dizajn (denné)
manažment vzdelávania a verejnej správy (externé)
manažment vzdelávania a verejnej správy (denné)
manažment vzdelávania a verejnej správy (denné)
manažment vzdelávania a verejnej správy (externé)
pedagogika a vychovávateľstvo (externé)
pedagogika a vychovávateľstvo (externé)
pedagogika a vychovávateľstvo (denné)
pedagogika a vychovávateľstvo (denné)
predškolská a elementárna pedagogika (externé)
predškolská a elementárna pedagogika (denné)
predškolská a elementárna pedagogika (externé)
predškolská a elementárna pedagogika (denné)
špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia (denné)
špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia (denné)
špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia (externé)
špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia (externé)
šport a rekreácia (denné)
šport a rekreácia (denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (externé)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denné)
učiteľstvo hudobného umenia (denné)
učiteľstvo hudobného umenia (denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo hudobno-dramatického umenia (denné)
učiteľstvo hudobno-dramatického umenia (denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo praktickej prípravy (externé)
učiteľstvo praktickej prípravy (denné)
učiteľstvo praktickej prípravy (externé)
učiteľstvo praktickej prípravy (denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (externé)
učiteľstvo techniky (denné)
učiteľstvo techniky (denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
výtvarná edukácia (denné)
výtvarná edukácia (denné)

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Všetky potrebné informácie najdete na stránke www.pf.ukf.sk

Poplatky:

Poplatok za prijímacie konanie:
- za elektronickú prihlášku UKF 25,- € podanú prostredníctvom informačného systému UKF

- za papierovú prihlášku alebo prihlášku PortáluVŠ 30,- €

Pedagogická fakulta sa počas celej histórie, v rôznych formách a podobách svojej existencie, orientovala predovšetkým na vysokoškolskú prípravu učiteľov pre základné a stredné školy ako aj odborníkov pôsobiacich v školských i mimoškolských inštitúciách a zariadeniach. V nadväznosti na tradíciu učiteľského vzdelávania, súčasnú filozofiu výchovy a edukačnú politiku aj v súčasnosti smeruje Pedagogická fakulta svoje edukačné a výskumné aktivity na prípravu absolventov programov učiteľstva akademických, umecko-výchovných, výchovných, profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstva pre primárne vzdelávanie a učiteľský program predškolská a elementárna pedagogika. V kontexte spoločenských potrieb pripravuje odborníkov i v neučiteľských študijných programoch s možnosťou uplatnenia v oblasti interkultúrneho sprostredkovania v štátnej a verejnej správe, v oblasti regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, zabezpečovania ochrany zdravia pri práci, v oblasti športu a hudby, výchovy v školských, mimoškolských, podnikových a iných výchovných zariadeniach.
Pedagogická fakulta zároveň vytvára podmienky pre uskutočňovanie rôznych programov kontinuálneho – kvalifikačného štúdia a ďalších foriem celoživotného vzdelávania.
Systém vzdelávania je dynamicky optimalizovaný tak, aby absolventi jednotlivých študijných programov bakalárskeho , magisterského i doktorandského štúdia dokázali úspešne a tvorivo riešiť úlohy, s ktorými budú konfrontovaní vo svojej každodennej praxi.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti s trvalým bydliskom mimo Nitry majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v študentských domovoch (ŠD) UKF s celkovou kapacitou cca 1600 miest a v ŠD stredných škôl v Nitre, ktoré zabezpečujú pre UKF zmluvné ubytovanie (400 miest). O pridelení ubytovania rozhoduje komisia na základe interných kritérií (vzdialenosť trvalého bydliska, sociálne pomery študenta, študijné výsledky, aktivity, reprezentácia školy a i.). Je aj možnosť si vopred rezervovať nocľah v Študentskom domove Zobor (tel.číslo: 037 651 25 61).

Stravovanie

Na rôznych miestach UKF je možnosť stravovania, ktoré poskytuje študentská jedáleň UKF ako aj ďalšie stravovacie zariadenia poskytujúce rýchle občerstvenie.

Ostatné služby

Zároveň UKF ponúka vo svojich priestoroch možnosť štúdia v študovniach, počítačových stánkoch, využívanie služieb knižnice a pod. V športovom klube UKF je možnosť športového vyžitia (extraliga basketbal ženy, 1. liga volejbal ženy) a ďalšie možnosti využitia voľného času sú vo folklórnom súbore PONITRAN, v divadielku VYDI, v speváckych zboroch a ďalších súboroch a kluboch.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Rudolf Kaniansky (aispf@ukf.sk)
Posledná aktualizácia: 29.10.2020 07:50

Upozorniť na neaktuálne údaje