Logo univerzity

Študijné programy

anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
anglistika (denné)
anglistika (denné)
anglistika (externé)
anglistika (externé)
aplikovaná etika - etika profesijných činností (denné)
aplikovaná etika - etika profesijných činností (denné)
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce (externé)
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce (denné)
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce (denné)
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce | Martin (externé)
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce (externé)
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce (externé)
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce | Martin (externé)
archeológia (denné)
archeológia (denné)
editorstvo a vydavateľská prax (externé)
editorstvo a vydavateľská prax (denné)
editorstvo a vydavateľská prax (denné)
estetika (denné)
estetika (denné)
etnológia (externé)
etnológia (denné)
etnológia (denné)
etnológia - muzeológia (denné)
euroázijské štúdiá (externé)
euroázijské štúdiá (denné)
euroázijské štúdiá (denné)
filozofia (denné)
filozofia (denné)
filozofia (denné)
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
história (externé)
história (externé)
história (denné)
história (denné)
história - archeológia (denné)
história - archeológia (denné)
história - filozofia (denné)
hudobná a tanečná folkloristika (externé)
kulturológia (externé)
kulturológia (denné)
kulturológia (denné)
marketingová komunikácia a reklama (externé)
marketingová komunikácia a reklama (externé)
marketingová komunikácia a reklama (denné)
marketingová komunikácia a reklama (denné)
masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka (denné)
masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka (denné)
muzeológia (denné)
nemčina v hospodárskej praxi (denné)
nemčina v hospodárskej praxi (denné)
nemčina v hospodárskej praxi (externé)
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo (externé)
pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo (denné)
pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo (denné)
politológia (denné)
politológia (denné)
politológia (externé)
politológia - filozofia (externé)
politológia - filozofia (denné)
politológia - filozofia (denné)
riadenie kultúry a turizmu (denné)
riadenie kultúry a turizmu (denné)
riadenie kultúry a turizmu (externé)
riadenie kultúry a turizmu (externé)
riadenie kultúry a turizmu | Lučenec (externé)
románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii (denné)
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii (denné)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii (denné)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii (externé)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - euroázijské štúdiá (denné)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - euroázijské štúdiá (denné)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - filozofia (denné)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - filozofia (denné)
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
sociológia (externé)
sociológia (denné)
sociológia (denné)
sociológia - anglistika (denné)
sociológia - anglistika (denné)
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
taliansky jazyk a kultúra (externé)
taliansky jazyk a kultúra (denné)
taliansky jazyk a kultúra (denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (externé)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), externé)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
východoslovanské jazyky a kultúry (denné)
východoslovanské jazyky a kultúry (denné)
žurnalistika (externé)
žurnalistika (externé)
žurnalistika (denné)
žurnalistika (denné)
žurnalistika - história (denné)
žurnalistika - história (denné)
žurnalistika - história (externé)
žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi (denné)
žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi (denné)

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Informácie o ponúkaných študijných programoch môžete nájť tu:

https://www.ff.ukf.sk/index.php/sk/prijimacie-konanie/moznosti-studia

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dynamicky profilovala v celom spektre jej pôsobenia od svojho vzniku v roku 1993 ako moderná výchovno-vzdelávacia, vedeckovýskumná a umelecká ustanovizeň. Dnes predstavuje zrelú a rešpektovanú vzdelávaciu inštitúciu v európskom akademickom priestore.

Poslaním fakulty je rozvíjať vzdelávanie, vedu, mravnosť, umenie a kultúru v duchu národných, všeľudských, humanitných a demokratických tradícií. Filozofická fakulta UKF v Nitre zabezpečuje prípravu odborníkov v špecifických odboroch vedy, kultúry, médií, umenia, vzdeláva pracovníkov štátnej a verejnej správy, sociálnej sféry, pripravuje pedagógov pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy.

Profilácia štúdia úzko súvisí s vedeckovýskumnými a umeleckými aktivitami katedier  a ostatných špecializovaných pracovísk. Fakulta poskytuje vzdelanie v študijných programoch všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. Fakulta vytvára predpoklady pre flexibilitu vo výbere študijných programov, študijných disciplín, špecializovaných (výberových, voliteľných) prednášok, seminárov. Študenti majú možnosť uchádzať sa o štipendijné pobyty na zahraničných univerzitách a o výmenné stáže.

O príťažlivosti štúdia na fakulte svedčí vysoký počet študentov dennej či externej formy štúdia a neustály záujem nových uchádzačov o štúdium. Okrem slovenských študentov na fakulte študujú v súlade s vlastnými záujmami a predstavami o spoločenskom uplatnení i desiatky zahraničných občanov.

S kľúčovými výchovno-vzdelávacími cieľmi fakulty úzko súvisia vedecko-výskumné aktivity jej pracovníkov i študentov. Výskumná orientácia fakulty pokrýva široké spektrum predovšetkým humanitných a spoločenských vied v oblasti základného a aplikovaného výskumu, ako aj v oblasti inovácie didaktických metód. Najnovšie poznatky z oblasti bádania sa v rámci výskumných a kultúrno-edukačných projektov pretavujú do organizovania vedeckých podujatí a vydávania hodnotných publikácií. Pri realizácii svojho poslania fakulta kooperuje s mnohými vzdelávacími a kultúrno-osvetovými inštitúciami či vedeckými ústavmi v rámci Slovenskej republiky (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Ústav svetovej literatúry SAV, Historický ústav SAV, Archeologický ústav SAV, Politologický kabinet SAV, Ústav etnológie SAV, Muzikologický ústav SAV, Štátny pedagogický ústav a iné). Rovnako intenzívne však podporuje a organizuje spoluprácu a výmenu informácií, pracovníkov a študentov s medzinárodnými organizáciami. Fakulta spolupracuje s mnohými európskymi vzdelávacími a výskumnými inštitúciami v rámci programov Erasmus+, CEEPUS, Medzinárodný vyšehradský fond a iných európskych grantových schém, vďaka ktorým máme možnosť participovať na mobilitách študentov, doktorandov, učiteľov a výskumných pracovníkov, projektovej a výskumnej spolupráci, diseminácii poznatkov a skúseností. Okrem týchto programov fakulta rozvíja spoluprácu aj s nečlenskými alebo mimoeurópskymi krajinami na základe bilaterálnych dohôd o spolupráci zo Severnej a Južnej Ameriky a Strednej Ázie.

Pracoviská

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Detašované pracovisko Martin

Neuvedené


Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Detašované pracovisko Lučenec

Neuvedené

Prijímacie konanie

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Žurnalistika - história Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Nemčina v hospodárskej praxi Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Euroázijské štúdiá Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - filozofia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti s trvalým bydliskom mimo Nitry majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v študentských domovoch (ŠD) UKF s celkovou kapacitou cca 1600 miest a v ŠD stredných škôl v Nitre, ktoré zabezpečujú pre UKF zmluvné ubytovanie (400 miest). O pridelení ubytovania rozhoduje komisia na základe interných kritérií (vzdialenosť trvalého bydliska, sociálne pomery študenta, študijné výsledky, aktivity, reprezentácia školy a i.). Je aj možnosť si vopred rezervovať nocľah v Študentskom domove Zobor (tel.číslo: 037 651 25 61).

Stravovanie

Na rôznych miestach UKF je možnosť stravovania, ktoré poskytuje študentská jedáleň UKF ako aj ďalšie stravovacie zariadenia poskytujúce rýchle občerstvenie.

Ostatné služby

Zároveň UKF ponúka vo svojich priestoroch možnosť štúdia v študovniach, počítačových učebniach, v internetovej kaviarni v ŠD Nitra, využívanie služieb knižnice a pod. V športovom klube UKF je možnosť športového vyžitia (extraliga basketbal ženy, 1. liga volejbal ženy) a ďalšie možnosti využitia voľného času sú vo folklórnom súbore PONITRAN, v divadielku VYDI, v speváckych zboroch a ďalších súboroch a kluboch.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Fabiánová (kfabianova@ukf.sk)
Posledná aktualizácia: 01.10.2020 09:57

Upozorniť na neaktuálne údaje