Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied a informatiky

Logo univerzity

Študijné programy

aplikovaná ekológia a environmentalistika (denné)
aplikovaná informatika (denné)
biológia (denné)
fyzika (denné)
geografia v regionálnom rozvoji (denné)
matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve (denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo informatiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo biológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo informatiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo biológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo informatiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

http://www.fpvai.ukf.sk

 

Hlavnou úlohou Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre  je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky.

Fakulta napĺňa svoje poslanie výchovou vysokokvalifikovaných odborníkov v rámci širokej ponuky akreditovaných vedeckých a odborných študijných programov v bakalárskom, magisterskom, ako aj doktorandskom stupni štúdia.

Dlhoročnou tradíciou fakulty je príprava učiteľov prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky. V spolupráci s ostatnými fakultami Univerzity Konštantína Filozofa vytvára v rámci slovenského vysokého školstva najširšiu ponuku učiteľského štúdia prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky v kombinácii s jazykovými, umeleckými, technickými, humanitnými a spoločensko-vednými predmetmi.

Vysokoškolské vzdelávanie sa na Fakulte prírodných vied sa uskutočňuje v úzkej väzbe na výskumné a vývojové činnosti zamestnancov a doktorandov fakulty.

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania  a vedeckého bádania má pozitívny vplyv na kvalitu vzdelávania a budúce uplatnenia absolventov fakulty v praxi. Výsledky vedeckej činnosti sú základom akceptácie fakulty doma i v zahraničí.

Fakulta sa v rámci svojho poslania venuje aj propagácii prírodných vied, matematiky a informatiky s dôrazom na mládež a laickú verejnosť.

Prijímacie konanie

Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 31.05.2024

Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 31.05.2024

Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 31.05.2024

Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 31.05.2024

Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 31.05.2024

Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 31.05.2024

Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 31.05.2024

Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 31.05.2024

Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 31.05.2024

Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 31.05.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Informácie na 

https://www.ukf.sk/fakulty-a-sucasti/studenske-domovy

Stravovanie

Informácie na 

https://www.ukf.sk/studium/sluzby-studentom

Ostatné služby

Informácie na 

https://www.ukf.sk/studium/sluzby-studentom

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Dušan Vallo, PhD. (dvallo@ukf.sk)
Posledná aktualizácia: 23.01.2024 13:40

Upozorniť na neaktuálne údaje