Logo univerzity

Študijné programy

aplikovaná ekológia a environmentalistika (denné)
aplikovaná ekológia a environmentalistika (denné)
aplikovaná informatika (denné)
aplikovaná informatika (denné)
aplikovaná informatika (externé)
aplikovaná informatika (externé)
biológia (denné)
biológia (denné)
biológia (externé)
environmentalistika (externé)
fyzika (externé)
fyzika (denné)
fyzika (denné)
geografia v regionálnom rozvoji (denné)
geografia v regionálnom rozvoji (denné)
geografia v regionálnom rozvoji (externé)
matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve (externé)
matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve (denné)
matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve (denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo informatiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo informatiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo biológie (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo chémie (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ekológie (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo fyziky (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo geografie (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo informatiky (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo biológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo biológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo informatiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo informatiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo matematiky (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo biológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo biológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo informatiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo informatiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Odkaz na stránku fakulty: http://www.fpv.ukf.sk

Dôležité termíny:

Deň otvorených dverí: 18. februára 2016

Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)

• do 31. marca 2016 - podanie prihlášky

• 6. – 10. júna 2016 - konanie prijímacích skúšok

Magisterské štúdium (denná aj externá forma)

• do 30. apríla 2016 - podanie prihlášky

• 6. – 10. júna 2016 - konanie prijímacích skúšok

Doktorandské štúdium (denná aj externá forma)

• do 31. mája 2016 - podanie prihlášky

• posledný júnový a prvý júlový týždeň 2016 - konanie prijímacích skúšok

Poplatky:

Poplatok za prijímacie konanie:

 • za elektronickú prihlášku 25,00 EUR podanú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF
 • za papierovú prihlášku 30,00 EUR.

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000073017

Kód banky: 8180

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0007 3017

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Konštantný symbol: 0308

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme

Aplikovaná informatika - 40

Biológia - 40

Environmentalistika - 30

Fyzika – 20

Geografia v regionálnom rozvoji - 30

Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve- 20

Technická mineralógia - gemológia - 20

Učiteľstvo predmetov - 150

Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium.

Na fakulte je možné prihlásiť sa na štúdium v ľubovoľnej dvojkombinácii predmetov akreditovaných na Fakulte prírodných vied - biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety.Ďalej je možné prihlásiť sa na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetov:

 • biológia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • ekológia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (MJ) – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • fyzika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • geografia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • chémia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • informatika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • matematika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • odborné ekonomické predmety v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme

Aplikovaná informatika - 30

Biológia - 10

Environmentalistika - 20

Fyzika - 10

Geografia v regionálnom rozvoji - 10

Matematicko štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve - 20

Technická mineralógia - gemológia – 10

Poznámky a vysvetlivky

 • číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium,
 • štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 3 roky a v externej forme 4 roky,
 • absolvent získa akademický titul "bakalár" (Bc.).

Podrobnejšie informácie o prijímaní na bakalárske študijné programy nájde záujemca na webovom sídle fakulty www.fpv.ukf.sk.

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme

Aplikovaná informatika – 30

Biológia - 40

Environmentalistika - 30

Fyzika materiálov - 20

Geografia v regionálnom rozvoji - 30

Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve - 20

Učiteľstvo predmetov - 100

Študijné programy Učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium.

Na fakulte je možné prihlásiť sa na štúdium v ľubovoľnej dvojkombinácii predmetov akreditovaných na Fakulte prírodných vied - biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety.

Ďalej je možné prihlásiť sa na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetov:

 • biológia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra  – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • ekológia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra  – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • fyzika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • geografia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • chémia v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • informatika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • matematika v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
 • odborné ekonomické predmety v kombinácii s predmetom:
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra – uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme

Aplikovaná informatika – 20

Biológia - 10

Environmentalistika - 30

Fyzika materiálov - 20

Geografia v regionálnom rozvoji - 10

Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve - 20

Poznámky a vysvetlivky

 • číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium,
 • štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 2 roky a v externej forme 3 roky,
 • absolvent získa akademický titul "magister" (Mgr.).

Podrobnejšie informácie o prijímaní na magisterské študijné programy nájde záujemca na webovom sídle fakulty www.fpv.ukf.sk.

Doktorandské študijné programy (denná/externá forma)

Environmentalistika - 4/2

Fyzika materiálov - 4/2

Molekulárna biológia - 4/2

Teória vyučovania fyziky - 4/2

• Teória vyučovania informatiky – 4/2

Teória vyučovania matematiky - 4/2

Poznámky a vysvetlivky

 • číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na  denné/externé štúdium,
 • štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 4 roky a v externej forme 5 rokov,
 • absolvent získa titul "philosophiae doctor" (PhD.).

Podrobnejšie informácie o prijímaní na doktorandské študijné programy nájde záujemca na webovom sídle fakulty http://www.fpv.ukf.sk

Hlavnou úlohou Fakulty prírodných vied je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky.

Fakulta napĺňa svoje poslanie výchovou vysokokvalifikovaných odborníkov v rámci širokej ponuky akreditovaných vedeckých a odborných študijných programov v bakalárskom, magisterskom, ako aj doktorandskom stupni štúdia.

Dlhoročnou tradíciou fakulty je príprava učiteľov prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky. V spolupráci s ostatnými fakultami Univerzity Konštantína Filozofa vytvára v rámci slovenského vysokého školstva najširšiu ponuku učiteľského štúdia prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky v kombinácii s jazykovými, umeleckými, technickými, humanitnými a spoločensko-vednými predmetmi.

Vysokoškolské vzdelávanie sa na Fakulte prírodných vied sa uskutočňuje v úzkej väzbe na výskumné a vývojové činnosti zamestnancov a doktorandov fakulty.

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania  a vedeckého bádania má pozitívny vplyv na kvalitu vzdelávania a budúce uplatnenia absolventov fakulty v praxi. Výsledky vedeckej činnosti sú základom akceptácie fakulty doma i v zahraničí.

Fakulta sa v rámci svojho poslania venuje aj propagácii prírodných vied, matematiky a informatiky s dôrazom na mládež a laickú verejnosť.

Prijímacie konanie

Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2021
Termín skúšky: 01.05.2021 – 30.06.2021

Učiteľstvo fyziky (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2021
Termín skúšky: 01.05.2021 – 30.06.2021

Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2021
Termín skúšky: 01.05.2021 – 30.06.2021

Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2021
Termín skúšky: 01.05.2021 – 30.06.2021

Učiteľstvo ekológie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2021
Termín skúšky: 01.05.2021 – 30.06.2021

Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2021
Termín skúšky: 01.05.2021 – 30.06.2021

Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2021
Termín skúšky: 01.05.2021 – 30.06.2021

Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2021
Termín skúšky: 01.05.2021 – 30.06.2021

Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2021
Termín skúšky: 01.05.2021 – 30.06.2021

Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2021
Termín skúšky: 01.05.2021 – 30.06.2021

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti s trvalým bydliskom mimo Nitry majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v študentských domovoch (ŠD) UKF s celkovou kapacitou cca 1600 miest a v ŠD stredných škôl v Nitre, ktoré zabezpečujú pre UKF zmluvné ubytovanie (400 miest). O pridelení ubytovania rozhoduje komisia na základe interných kritérií (vzdialenosť trvalého bydliska, sociálne pomery študenta, študijné výsledky, aktivity, reprezentácia školy a i.).

Ďalšie informácie na : https://www.fpv.ukf.sk/sk/sluzby-studentom/ubytovanie

Stravovanie

Študenti Fakulty prírodných vied si môžu zakúpiť stravu v Univerzitnej jedálni, ktorá poskytuje stravovacie služby študentom, zamestnancom a iným záujemcom.

Univerzitná jedáleň poskytuje svoje služby v jedálni Študentského domova Zobor a študentského domova Nitra vrátane výdaja minútok. Okrem toho zabezpečuje rozvoz obedov študentom a zamestnancom univerzity do výdajní jedál v objektoch univerzity na Tr. A. Hlinku 1, Štefánikovej 67, Kraskovej 1 a Nábreží Mládeže 91.

Stravu si študenti a zamestnanci môžu objednať prostredníctvom internetového Stravovacieho systému alebo pomocou objednávacích stravovacích konzol, ktoré sa nachádzajú v budovách univerzity.

Študentom, zamestnancom ako aj iným spotrebiteľom je k dispozícii 6 bufetov. Bufety v Študentskom domove Zobor a Študentskom domove Nitra pracujú v dvojsmennej prevádzke.

Ďalšie informácie na: https://www.fpv.ukf.sk/sk/sluzby-studentom/naklady-na-studium

Ostatné služby

Zároveň UKF ponúka vo svojich priestoroch možnosť štúdia v študovniach, počítačových učebniach, v internetovej kaviarni v ŠD Nitra, využívanie služieb knižnice a pod.

V športovom klube UKF je možnosť športového vyžitia (extraliga basketbal ženy, 1. liga volejbal ženy) a ďalšie možnosti využitia voľného času sú vo folklórnom súbore PONITRAN, v divadielku VYDI, v speváckych zboroch a ďalších súboroch a kluboch.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Fabiánová (kfabianova@ukf.sk)
Posledná aktualizácia: 01.10.2020 09:55

Upozorniť na neaktuálne údaje