Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Logo univerzity

Študijné programy

maďarsko-slovenský bilingválny mediátor (denné)
maďarsko-slovenský bilingválny mediátor (denné)
predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským (denné)
prekladateľstvo a tlmočníctvo maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) (prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
prekladateľstvo a tlmočníctvo maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) (prekladateľstvo a tlmočníctvo nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
prekladateľstvo a tlmočníctvo maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) (prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
prekladateľstvo a tlmočníctvo maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) (prekladateľstvo a tlmočníctvo španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
regionálny cestovný ruch (denné)
regionálny cestovný ruch (denné)
stredoeurópske areálové štúdiá (denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo biológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ekológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo informatiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii), denné)

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitrerozvíja svoju činnosť v duchu multikulturalizmu a vzájomného porozumenia. Základným poslaním fakulty je poskytnúť kvalitnú teoretickú prípravu, ale aj praktické skúseností a zručnosti, potrebné pre aktívnu účasť v rozvoji vedeckého, hospodárskeho a spoločenského života. V súlade s uvedeným cieľom fakulta pripravuje vysoko erudovanýchpedagógov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ale aj jazykovo všestranne pripravených odborníkov, ktorí sú schopní uplatniť sa v rôznych oblastiach kultúry, verejnej správy, cestovného ruchu a 3. sektora.

Prijímacie konanie

Prekladateľstvo a tlmočníctvo maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Prekladateľstvo a tlmočníctvo maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti s trvalým bydliskom mimo Nitry majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v študentských domovoch (ŠD) UKF s celkovou kapacitou cca 1600 miest a v ŠD stredných škôl v Nitre, ktoré zabezpečujú pre UKF zmluvné ubytovanie (400 miest). O pridelení ubytovania rozhoduje komisia na základe interných kritérií (vzdialenosť trvalého bydliska, sociálne pomery študenta, študijné výsledky, aktivity, reprezentácia školy a i.). Je aj možnosť si vopred rezervovať nocľah v Študentskom domove Zobor (tel.číslo: 037 651 25 61).

Stravovanie

Na rôznych miestach UKF je možnosť stravovania, ktoré poskytuje študentská jedáleň UKF ako aj ďalšie stravovacie zariadenia poskytujúce rýchle občerstvenie.

Ostatné služby

Zároveň UKF ponúka vo svojich priestoroch možnosť štúdia v študovniach, počítačových učebniach, v internetovej kaviarni v ŠD Nitra, využívanie služieb knižnice a pod. V športovom klube UKF je možnosť športového vyžitia (extraliga basketbal ženy, 1. liga volejbal ženy) a ďalšie možnosti využitia voľného času sú vo folklórnom súbore PONITRAN, v divadielku VYDI, v speváckych zboroch a ďalších súboroch a kluboch.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Fabiánová (kfabianova@ukf.sk)
Posledná aktualizácia: 01.10.2020 09:58

Upozorniť na neaktuálne údaje