Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 57

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Didaktika cudzích jazykov a literatúr
3. stupeň , D, Slovenský
denná 13.03.2024 - 17.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Didaktika cudzích jazykov a literatúr
3. stupeň , E, Slovenský
externá 13.03.2024 - 17.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Didaktika dejepisu
3. stupeň , D, Slovenský
denná 13.03.2024 - 17.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Didaktika dejepisu
3. stupeň , E, Slovenský
externá 13.03.2024 - 17.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Didaktika umelecko-výchovných predmetov
3. stupeň , D, Slovenský
denná 13.03.2024 - 17.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Didaktika umelecko-výchovných predmetov
3. stupeň , E, Slovenský
externá 13.03.2024 - 17.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Liečebná pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024 13.05.2024 - 17.05.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Liečebná pedagogika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Logopédia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 13.03.2024 - 17.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Logopédia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 13.03.2024 - 17.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Logopédia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024 13.05.2024 - 17.05.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024 13.05.2024 - 17.05.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2024 - 31.03.2024 13.05.2024 - 17.05.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 13.03.2024 - 17.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 13.03.2024 - 17.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2024 - 31.03.2024 13.05.2024 - 17.05.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.02.2024 - 31.03.2024 13.05.2024 - 17.05.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , D, Slovenský
denná 13.03.2024 - 17.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
3. stupeň , E, Slovenský
externá 13.03.2024 - 17.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná 01.01.2024 - 31.03.2024 13.05.2024 - 17.05.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský, Český
externá 01.01.2024 - 31.03.2024 13.05.2024 - 17.05.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
2. stupeň , D, Slovenský, Český
denná 01.02.2024 - 31.03.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
2. stupeň , E, Slovenský, Český
externá 01.02.2024 - 31.03.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 13.03.2024 - 17.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 13.03.2024 - 17.05.2024 24.06.2024 - 28.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024 13.05.2024 - 14.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2024 - 31.03.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.02.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.02.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024 15.05.2023 - 19.05.2023
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
externá 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.02.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
externá 01.02.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2024 - 31.03.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.02.2024 - 31.03.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024 13.05.2024 - 17.05.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.02.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Španielsky
denná 01.01.2024 - 31.03.2024 10.06.2024 - 14.06.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Španielsky
denná 01.02.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Taliansky
denná 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Taliansky
denná 01.02.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.02.2024 - 31.03.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2024 - 31.03.2024 13.05.2024 - 17.05.2024
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2024 - 31.03.2024 13.05.2024 - 17.05.2024