Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 35

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Logopédia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022 09.05.2022 - 13.05.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Sociálna práca
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2022 - 31.03.2022 09.05.2022 - 13.05.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň , D, Slovenský, Český
denná 01.01.2022 - 31.03.2022 09.05.2022 - 13.05.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
1. stupeň , E, Slovenský, Český
externá 01.01.2022 - 31.03.2022 09.05.2022 - 13.05.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
2. stupeň , D, Slovenský, Český
denná 01.02.2022 - 31.03.2022 06.06.2022 - 10.06.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Špeciálna pedagogika
2. stupeň , E, Slovenský, Český
externá 01.02.2022 - 31.03.2022 06.06.2022 - 10.06.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022 06.06.2022 - 10.06.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.03.2022 06.06.2022 - 10.06.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Nemecký, Slovenský
denná 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Nemecký, Slovenský
externá 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022 09.05.2022 - 13.05.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.03.2022 09.05.2022 - 13.05.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský, Španielsky
denná 01.01.2022 - 31.03.2022 06.06.2022 - 10.06.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský, Španielsky
denná 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.02.2022 - 31.03.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia (v kombinácii)
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2022 - 31.03.2022 09.05.2022 - 13.05.2022
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta Výtvarná edukácia (v kombinácii)
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2022 - 31.03.2022 09.05.2022 - 13.05.2022