Hodnotenie učiteľov

Martin Kuchta

Martin Kuchta
Ing., PhD.

A / 14 hodnotení

Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
Odborný asistent

Stiahnuť QR kartu

Ohodnoťte ma, prosím

Pre hodnotenie tohto učiteľa sa musíte prihlásiť!

Komentáre od Vás

Anonymné hlasovanie
31.12 2020

Ak by som si za celé štúdium mal vybrať jediný predmet, ktorý ma najviac bavil, napĺňal a najviac mi dal, tak by to určite bol predmet pána doktora Kuchtu. Veľmi zaujímavé a prínosné informácie, vynikajuci spôsob výučby. Žiaden vynútený, ba naopak, prirodzený rešpekt. Kiežby bolo na Slovensku takýchto učiteľov viac.

Anonymné hlasovanie
14.12 2020

Veľmi milý a príjemný vyučujúci, ktorého predmet bol najzaujímavejší z celého semestra. Zrozumiteľný výklad učiva a následné zapájanie študentov do praktických cvičení bolo pre nás príjemným spestrením predmetu.

Anonymné hlasovanie
14.12 2020

Skvelý prístup vyučujúceho, riešenie zaujímavej problematiky s perspektívou; netradičné zadania, pri ktorých sa študent naučí nové veci a lepšie si ich zapamätá pomocou praktickej časti a uvedených príkladov. Hodiny boli veľmi produktívne a prebiehala interakcia. Vyučujúci má vynikajúci výklad a tiež empatický postoj voči študentom. Dokáže v krátkom časovom intervale stručne a zrozumiteľne odprezentovať všetko potrebné a následne použiť túto teóriu na praktickom príklade.

Anonymné hlasovanie
14.12 2020

Super vyučujúci. Dával nám zaujímavé domáce úlohy aj zadania na hodine. Má prirodzenú charizmu a autoritu - nepotrebuje študentov "nútiť k práci". Všetko išlo automaticky. Na jeho hodiny som sa vždy tešil.

Anonymné hlasovanie
14.12 2020

Skvelý učiteľ. Veľmi príjemný hlas na zapamätanie si. Učivo bolo zrozumiteľne a zaujímavo vysvetlené, veľmi ľudským a chápavým prístupom. Aj napriek sťaženým podmienkam kvôli Covid-19 sa snažil byť ústretový a vymyslieť vždy zábavnú aktivitu, ktorú podal tak, aby bola zaujímava a aby sme ju všetci chápali. Nechal nám priestor aj na komentáre a naše názory. Za mňa spokojnosť

Anonymné hlasovanie
14.12 2020

Výborný prístup z ľudskej aj učiteľskej stránky. Predmet bol vždy záživný, náučný aj napriek sťaženým podmienkam, s ktorými sme sa museli všetci popasovať. Z tohoto predmetu si odnášam hodnotné informácie, ktoré budem vedieť využiť v praxi, čo sa nestáva často.

Anonymné hlasovanie
14.12 2020

Výborný vyučujúci, z každého cvičenie som si odniesol v praxi aplikovateľné vedomosti.

Anonymné hlasovanie
27.05 2020

Veľmi príjemný a ochotný vyučujúci. Snažil sa nám odovzdať maximum svojich vedomostí a pri tom bol veľmi ľudský a chápavý. Problematiku sa snažil stále zrozumiteľne vysvetliť aj nepriek tomu, že to nebolo z pohľadu učiva stále ľahké . Aj nepriek sťaženej forme výučby cez pandémiu Covid - 19 bol stále k dispozícii svojim študentom či už pri plnený zadaní alebo pri nejasnostiach s učivom.

Anonymné hlasovanie
26.05 2020

Skvelý pán pedagóg, na cvičenia a prednášky ktorého bola vždy radosť chodiť, pretože boli zaujímavé, náučné, problematika bola vždy zrozumiteľne a jasne vysvetlená a premietnutá na praktických príkladoch.