Hodnotenie učiteľov

Monika Zaviš

Monika Zaviš
doc., PaedDr. ThDr., PhD.

A / 32 hodnotení

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Docent

Stiahnuť QR kartu

Ohodnoťte ma, prosím

Pre hodnotenie tohto učiteľa sa musíte prihlásiť!

Komentáre od Vás

Anonymné hlasovanie
23.05 2024

Je vidieť že pani docentka M.Zaviš miluje svoju prácu. Jej úctivý a zároveň priateľský prístup k študentom ma neprestával udivovať. Bolo mi cťou byť súčasťou prednášok pod vedením pani docentky M. Zaviš. Prednášky boli vždy veľmi obohacujúce a zaujímavé. Každému by som priala, mať vyučovanie pod jej vedením.

Miroslava Tovarňanská
13.10 2023

Zažila som monožstvo prednášajúcich,ale nikoho s takým nasadením, vášňou a záujmom odovzdať aspoň malú časť zo svojich neuveriteľne rozsiahlych znalostí.Ďakujem.

m toserova
29.06 2023

Počas mojho celoživotného vzdelávania som sa nestretla s takým výnimočným pedagogom, ako je pani docentka Zaviš. Dakujem, dakujem

Anonymné hlasovanie
18.06 2023

V letnom semestri na našej fakulte som mal česť stretnúť sa s pani docentkou Zaviš. Na hodine sme mali presne vysvetlené z čoho sa máme učiť, a ako máme písať seminárne práce, čo som využil aj pri iných predmetoch. Taktiež nechýbala spätná väzba na seminárne a písomné práce. Ľudský a motivačný prístup k študentom. Dúfam, že sa stretneme aj v ďalších ročníkoch ďakujem.

Veronika Blahova
03.06 2023

Pani docentka Zaviš je jedna z najlepších a najľudskejších vyučujúcich na našej fakulte. Jej hodiny sú vystavané interaktívne, študent má mnoho bezpečného priestoru na vyjadrenie svojho názoru, diskusiu. Hodiny sú podnetné a prinášajú nám informácie často i nad rámec plánu, a učivo z nich sa dobre vďaka pani docentke pamätá. Pre študentov má veľa pochopenia, ktoré sa v dnešnej komunikácii už často nevidí a snaží sa pre nich spraviť naozaj veľa i na úkor svojho vlastného času.

Anna Čermáková
15.05 2023

Pre mňa je pani docentka Zaviš jedna z najlepších vyučujúcich na našej škole. Má veľmi jasný a zrozumiteľný prejav, takže na hodinách študent "musí" dávať pozor. Veľmi oceňujem aj to, že hodiny sú interaktívne, študenti majú možnosť sa vyjadriť k preberaným témam. Nikdy sa mi na hodine nestalo, že by som stratila pozornosť a mnohé veci si veľmi jasne z hodín pamätám aj po skončení semestra. Na záver sa chcem pani docentke poďakovať aj za jej veľmi ľudský prístup ku študentom, ktorý je v dnešnej dobe veľmi zriedkavý.

Timotej Borovský
09.05 2023

S pani docentkou Zaviš sa nestane, že by bola hodina monotónna alebo nezáživná, pretože na každú jednu hodinu prichádza plná energie a s radosťou odovzdať žiakom veľa dôležitých a zaujímavých informácií. Taktiež hodiny boli veľmi aktívne, keďže nešlo iba o prednášanie ale aj o aktívne zapájanie študentov na hodine. Empatia, radosť a posilňovanie motivácie sú výstižné charakteristiky pre pani docentku, ktorej vždy ide iba o čo najkvalitnejšiu výučbu s budovaním pozitívnych vzťahov so študentami. Aj odborné práce prebiehajú na veľmi vysokej úrovni, keďže ku každému študentovi pristupuje vždy individuálne a disponuje veľkými vedomosťami, ktoré študenti v spolupráci s ňou môžu nadobodnúť a posunúť sa ďalej.

Nina Poliakova
15.03 2023

Moja úprimná vďaka patrí pani docentke Záviš, nie iba za jej pedagogickú činnosť ale aj za ľudský prístup. Pani docentku som spoznala počas prednášok etiky. Jej prístup bol od samého začiatku veľmi starostlivý, úprimný a vedela som, že hocijaký názor vyjadrím, som v bezpečnom prostredí. Na naše vyučovacie hodiny som sa vždy veľmi tešila a ani raz sa nestalo, že by ma niečo nezaujalo. Pani docentka má úžasný didaktický a psychohygienický prístup, pri ktorom nám počas každej hodiny dávala niečo originálne a nové, celé to obohacovala zaujímavým výkladom, otázkami, na ktoré každý chcel odpovedať. Nikdy nás neobrala ani o jednu prednášku a všetko s prehľadom a systematicky, zogranizovane stíhala. Veľmi si cením aj snahu o usporiadanie podujatia, na ktorom sme mali ísť do divadla, išli sme do múzea a ďalšie iné. Z jej predmetu si pamätám takmer všetko, hlavne to, o čom sme diskutovali. Veľmi sa mi páčil jej pozitívny prístup, dokonca aj maličkosti, že dbala na to, aby každého oslovovala osobitne menom, bola usmievavá. Na jej hodinách som sa cítila ako dôležitá súčasť vyučovacieho procesu. Pani docentka nám vždy prinášala knihy z vlastnej knižnice a mnohé z nich mám dnes vo svojej knižnici. Nikdy nepreferovala štýl čistého výkladu, pri ktorom študenti sedia a odpisujú, vždy sme diskutovali, preberali učivo zaujímavým spôsobom, ale samozrejme sme si svedomito plnili všetky požiadavky daného predmetu. Pani docentka je odborník a vysoká kapacita vo svojom odbore, ktorému je bezpodmienečne oddaná. Študenti ju majú úprimne radi a tešia sa na jej prednášky/semináre. Preto pani docentke patrí moja vďaka, že ma ako budúcu vyučujúcu inšpirovala.

Petra Križanová
07.02 2023

Ďakujem pani docentke Zaviš za pár príjemných vyučovacích hodín na pedagogickej fakulte. Má veľmi ľudský prístup, je starostlivá a nápomocná pri akýchkoľvek otázkach. Je mimoriadne priateľská a dobrosrdečná. Po prednáške som odchádzala s pocitom, že takýchto dobrých ľudí by malo byť na svete viac. P. Zaviš je jedna z najlepších pedagógov, akých som mala možnosť spoznať. Ďakujem

Anonymné hlasovanie
06.02 2023

Pani docentka má neskutočnú energiu a veľmi ľudský prístup. Vďaka tomu vie na hodinách vytvoriť veľmi príjemnú atmosféru, kde sa študenti neboja otvorene komunikovať a zdieľať svoje nápady. Je ochotná hocikedy pomôcť a vďaka jej rozsiahlym vedomostiam vo veľa témach je schopná udržať pozornosť študentov počas prednášok. To sa jej darí aj vďaka jej nadšeniu pre odovzdávanie vedomostí