Hodnotenie učiteľov

Monika Zaviš

Monika Zaviš
doc., PaedDr. ThDr., PhD.

A / 5 hodnotení

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Docent

Stiahnuť QR kartu

Ohodnoťte ma, prosím

Pre hodnotenie tohto učiteľa sa musíte prihlásiť!

Komentáre od Vás

Anonymné hlasovanie
22.09 2022

Pani docentka Monika Zaviš nie je len docentka a pedagóg. Je to človek, ktorý ma pochopenie a úctu k študentom. Jej prístup k vzdelávaniu je úžasný a dokáže človeka neskutočne motivovať k plneniu jeho cieľov. Treba tiež povedať, že na začiatku pôsobí ako prísny pedagóg, no po bližšom spoznaní sa príde človek na to, že to tak nie je. Za seba môžem povedať, že pre väčsinu študentov to nie je vyučujúca, ale je to naša druhá mama.

Anonymné hlasovanie
22.09 2022

Pani docentka je neuveriteľne nadaný a vzdelaný človek, ktorý dokáže jednak obohatiť ľudské vedomosti a jednak dokáže poradiť ohľadom akejkoľvek témy a akéhokoľvek problému. Pani docentka je najlepší pedagóg, ktorý ma vyučoval a nemyslím si, že ešte niekedy stretnem lepšieho.

Anonymné hlasovanie
21.09 2022

Počas môjho celoživotného vzdelávania som ešte nestretol tak výnimočného pedagóga, akým je pani docentka Monika Zaviš. Profesionalita a odbornosť sú na jej hodinách samozrejmosťou. Vôbec nie je „suchárka,“ takže sa dá na hodinách aj zabaviť. Okrem toho, že je obzvlášť úžasný pedagóg, je aj neskutočne milý, pokorný a dobrosrdečný človek. Je veľmi energická, vždy s ochotou pomôcť so všetkým. Po skončení akéhokoľvek stretnutia s ňou odchádza človek s úsmevom na tvári a rozhodne sa teší na ďalšie. Jednoducho povedané, pani docentka je ten najlepší pedagóg, akého som kedy zažil.

Anonymné hlasovanie
21.06 2022

Úžasný človek a skvelý pedagóg v jednej osobe, s jedinečnou schopnosťou usmerňovať študentov a motivovať ich k záujmu o študijný predmet. Svojim chápavým individuálnym prístupom si dokáže získať nielen pozornosť, ale aj sympatie študentov a vytvára tak na prednáškach príjemnú atmosféru. Metódy výuky a formy sprostredkovania učiva aplikuje na pedagogicky kvalifikovanej profesionálnej úrovni. Z hľadiska vedeckej pripravenosti disponuje dokonalým odborným prehľadom, doplneným navyše o interdisciplinárnu erudovanosť, a to nielen v príbuzných odboroch, ale vo všeobecnom širokospektrálnom vedomostnom rozsahu. Kvalita a kvantita poznatkov, ktoré odovzdáva svojim študentom, výrazne prevyšujú obsahový rámec predpísaných požiadaviek a tak vytvárajú pridanú hodnotu, ktorá obohacuje študentov na ceste k ich progresívnemu osobnostnému rastu. Spôsob, akým vedie študentov, im otvára priestor na vyjadrenie vlastných myšlienok a názorov. Popri tom dáva, svojim vysokým pracovným nasadením, pozitívny príklad študentom pre samostatnosť, iniciatívu a sebarealizáciu pri dosahovaní študijných úspechov.

Anonymné hlasovanie
08.01 2022

Veľmi odborný a ľudský prístup, vysoká kvalita odučených hodín