Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Akadémia Policajného zboru bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 49 € 49 €
Akadémia Policajného zboru bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 39 € 39 €
Akadémia Policajného zboru bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 39 € 39 €
Akadémia Policajného zboru bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
1. stupeň, E, Slovenský
450 € 500 € 39 € 39 €
Akadémia Policajného zboru bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 29 € 29 €
Akadémia Policajného zboru bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 29 € 29 €
Akadémia Policajného zboru bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 500 € 29 € 29 €
Akadémia Policajného zboru bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 500 € 29 € 29 €
Akadémia Policajného zboru bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 49 € 39 €
Akadémia Policajného zboru bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 49 € 39 €
Akadémia Policajného zboru bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
3. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 49 € 39 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2024/2025).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.