Katolícka univerzita v Ružomberku

Fakulta zdravotníctva

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

http://wwww.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/fakulta-zdravotnictva/fz-o-fakulte

http://wwww.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/fakulta-zdravotnictva/fz-o-fakulte/fz-poslanie-a-historia

 

Podmienky prijímacieho konania na FZ KU

https://www.ku.sk/index.php/index.php/fakulty-a-pracoviska/fakulta-zdravotnictva/fz-uchadzaci-o-studium/fz-prijimacie-konanie

Prijímacie konanie

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Milan Kaman (milan.kaman@ku.sk)
Posledná aktualizácia: 27.01.2021 10:24

Upozorniť na neaktuálne údaje