Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta zdravotníckych vied

Logo univerzity

Študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Fyzioterapia, rehabilitácia a s tým súvisiaci okruh problematiky je v súčasnosti mimoriadne atraktívna tematika, ktorá sa na UCM v Trnave pretavila do zaujímavých študijných programov a ponuky štúdia nielen v akreditovanom vysokoškolskom štúdiu končiacom titulom bakalár alebo magister, ale i špecializačných  štúdií na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktorý realizuje niekoľko rokov svoju činnosť v Piešťanoch ako neoddeliteľná súčasť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Upevnenie postavenia v štruktúre univerzity, rozšírenie pôsobnosti i ponuku ďalších možností štúdia i výskumu umožní nová FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCh VIED UCM schválená na zasadnutí Akademického senátu UCM dňa 21.4.2020, ktorá vzniká transformáciou Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM (IFBLR).

Nová Fakulta zdravotníckych vied UCM (FZV) v Trnave začala svoju činnosť od 1.6.2020.  Všetky ďalšie informácie ohľadom praktickej realizácie transformácie budú dostupné na web stránke univerzity http://www.ucm.sk.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková (zuzana.mikulkova@ucm.sk)
Posledná aktualizácia: 04.09.2020 13:21

Upozorniť na neaktuálne údaje