Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Fyzioterapia, rehabilitácia a s tým súvisiaci okruh problematiky je v súčasnosti mimoriadne atraktívna tematika, ktorá sa na UCM v Trnave pretavila do zaujímavých študijných programov a ponuky štúdia nielen v akreditovanom vysokoškolskom štúdiu končiacom titulom bakalár alebo magister, ale i špecializačných  štúdií na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktorý realizuje niekoľko rokov svoju činnosť v Piešťanoch ako neoddeliteľná súčasť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Upevnenie postavenia v štruktúre univerzity, rozšírenie pôsobnosti i ponuku ďalších možností štúdia i výskumu umožní nová FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCh VIED UCM schválená na zasadnutí Akademického senátu UCM dňa 21.4.2020.

Nová Fakulta zdravotníckych vied UCM (FZV) v Trnave začala svoju činnosť od 1.6.2020.  Všetky ďalšie informácie ohľadom praktickej realizácie transformácie budú dostupné na web stránke univerzity http://www.ucm.sk.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková (zuzana.mikulkova@ucm.sk)
Last update: 18.12.2020 08:46

Draw attention to not topical data