Paneurópska vysoká škola

Fakulta psychológie

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, založená v roku 2011, je jedinou fakultou tohto druhu na Slovensku. Zabezpečuje úplné vysokoškolské vzdelávanie cez akreditované tri stupne štúdia: bakalársky, magisterský, doktorandský, ale tiež i rigorózne konanie (PhDr.)

Naším poslaním na Fakulte psychológie je kvalitná teoretická a praktická príprava študentov na získanie „Európskeho certifikátu z psychológie“ a zápisu do zoznamu europsychológov. To umožní absolventom fakulty pôsobiť v rámci celej Európskej únie.

Kladieme dôraz na výchovu profesionála, ktorý zvláda nadštandardné požiadavky psychologickej praxe.

Na Fakulte psychológie sa zameriavame na interdisciplinárne štúdium postavené na modeli kooperácie vo vzdelávaní a vo výskume. Neustále inovujeme metódy a postupy a trváme na dodržaní potreby realizovať prípravu študentov pre nové európske a svetové prostredie. Naším cieľom je, aby absolventi Fakulty psychológie PEVŠ boli schopní uplatniť sa na trhu práce s podmienkami kompetentnosti, odbornosti a jazykovej prípravy.

Dôležitým aspektom pri výučbe je praktická príprava, ktorá našim absolventom dáva možnosť vyniknúť na pracovnom trhu. Zaručujú ju partnerstvá so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú odborné prednášky, či možnosť stáží, ako napríklad Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Liga pre duševné zdravie, Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska a ďalšie.

Na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave pracuje tím odborníkov – psychológov, ktorí poskytujú kvalitné vzdelanie a pripravujú absolventov kompetentne a kvalifikovane vykonávať profesiu psychológa. Súčasťou pedagogického zboru sú aj externí spolupracovníci – kvalifikovaní vedeckí a pedagogickí pracovníci z akademických a vedeckých inštitúcií, ako aj odborníci z praxe. S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe, fakulta umožňuje prepojenie štúdia psychológie so štúdiom práva, ekonómie, masmédií a informatiky.

Prijímacie konanie

Psychológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Psychológia Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Psychológia Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Školská psychológia PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.08.2024
Termín skúšky:

Školská psychológia PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2024
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Fakulta sprostredkováva ubytovanie študentom v iných partnerských ubytovacích zariadeniach v okolí školy.

Stravovanie

Je zabezpečená v budove školy.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. (zuzana.vincurova@paneurouni.com)
Posledná aktualizácia: 08.11.2021 10:22

Upozorniť na neaktuálne údaje