Paneuropean University

Faculty of Psychology

Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, založená v roku 2011, je jedinou fakultou tohto druhu na Slovensku. Zabezpečuje úplné vysokoškolské vzdelávanie cez akreditované tri stupne štúdia: bakalársky, magisterský, doktorandský, ale tiež i rigorózne konanie (PhDr.)

Naším poslaním na Fakulte psychológie je kvalitná teoretická a praktická príprava študentov na získanie „Európskeho certifikátu z psychológie“ a zápisu do zoznamu europsychológov. To umožní absolventom fakulty pôsobiť v rámci celej Európskej únie.

Kladieme dôraz na výchovu profesionála, ktorý zvláda nadštandardné požiadavky psychologickej praxe.

Na Fakulte psychológie sa zameriavame na interdisciplinárne štúdium postavené na modeli kooperácie vo vzdelávaní a vo výskume. Neustále inovujeme metódy a postupy a trváme na dodržaní potreby realizovať prípravu študentov pre nové európske a svetové prostredie. Naším cieľom je, aby absolventi Fakulty psychológie PEVŠ boli schopní uplatniť sa na trhu práce s podmienkami kompetentnosti, odbornosti a jazykovej prípravy.

Dôležitým aspektom pri výučbe je praktická príprava, ktorá našim absolventom dáva možnosť vyniknúť na pracovnom trhu. Zaručujú ju partnerstvá so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú odborné prednášky, či možnosť stáží, ako napríklad Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Liga pre duševné zdravie, Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska a ďalšie.

Na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave pracuje tím odborníkov – psychológov, ktorí poskytujú kvalitné vzdelanie a pripravujú absolventov kompetentne a kvalifikovane vykonávať profesiu psychológa. Súčasťou pedagogického zboru sú aj externí spolupracovníci – kvalifikovaní vedeckí a pedagogickí pracovníci z akademických a vedeckých inštitúcií, ako aj odborníci z praxe. S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe, fakulta umožňuje prepojenie štúdia psychológie so štúdiom práva, ekonómie, masmédií a informatiky.

Admission procedure

Academic psychology PhD., external

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Psychológia Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Psychológia Bc., external

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Psychológia Bc., full-time

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Academic psychology PhD., full-time

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Fakulta sprostredkováva ubytovanie študentom v iných partnerských ubytovacích zariadeniach v okolí školy.

Boarding

Je zabezpečená v budove školy.

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. (zuzana.vincurova@paneurouni.com)
Last update: 08.11.2021 10:22

Draw attention to not topical data