Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov patrí k významným akademickým pracoviskám, ktoré pripravujú odborníkov pre oblasť medzinárodných vzťahov, verejnej politiky a štátnej správy. Absolventi fakulty úspešne reprezentujú Slovenskú republiku v inštitúciách Európskej únie a v oblasti medzinárodných vzťahov.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

  • v diplomatickej službe SR a v zastu­povaní SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách
  • v štátnej správe najmä v odboroch      medzinárodných vzťahov, bezpečnosti, protokolu či Public Relations na Úrade vlády SR, ministerstvách a ústredných orgánoch štátnej a verejnej správy
  • v oblasti územnej a záujmovej samosprávy
  • v politických stranách a záujmových združeniach
  • v oblasti masmediálnej komunikácie
  • v privátnej sfére v oblasti medzinárodných vzťahov a obchodu

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Lívia Kubičinová (livia.kubicinova@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 28.01.2020 10:00

Upozorniť na neaktuálne údaje