Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta hospodárskej informatiky

Logo univerzity

Profil fakulty

Fakulta pripravuje budúcich ekonómov orientovaných na prácu so všetkými druhmi sociálnych a ekonomických informácií, spojenú s ich získavaním, spracúvaním, kontrolou a vytváraním informačných systémov, schopných implementovať tieto informácie do ekonomických systémov pri analýze dosiahnutých výsledkov v sociálnej a ekonomickej sfére, ale hlavne pri príprave sociálnych a ekonomických stratégií, rozhodovaní o variantoch možných riešení a pri vypracúvaní prognóz.

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch študijných odborov Účtovníctvo,Hospodárska informatika, Kvantitatívne metódy v ekonómii, Ekonometria a operačný výskum v prvom, druhom a treťom stupni štúdia.

Prijímacie konanie

Manažérske rozhodovanieBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 15.06.2020 – 19.06.2020

ÚčtovníctvoBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 15.06.2020 – 19.06.2020

Hospodárska informatikaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 15.06.2020 – 19.06.2020

AktuárstvoIng., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 26.06.2020 – 26.06.2020

Operačný výskum a ekonometriaIng., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 26.06.2020 – 26.06.2020

Štatistické metódy v ekonómiiIng., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 26.06.2020 – 26.06.2020

Účtovníctvo a finančný manažmentIng., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 26.06.2020 – 26.06.2020

Účtovníctvo a auditorstvoIng., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 26.06.2020 – 26.06.2020

Informačný manažmentIng., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 26.06.2020 – 26.06.2020

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. (juhasz@euba.sk)
Posledná aktualizácia: 19.09.2019 20:18

Upozorniť na neaktuálne údaje