Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta hospodárskej informatiky

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta pripravuje budúcich ekonómov orientovaných na prácu so všetkými druhmi sociálnych a ekonomických informácií, spojenú s ich získavaním, spracúvaním, kontrolou a vytváraním informačných systémov, schopných implementovať tieto informácie do ekonomických systémov pri analýze dosiahnutých výsledkov v sociálnej a ekonomickej sfére, ale hlavne pri príprave sociálnych a ekonomických stratégií, rozhodovaní o variantoch možných riešení a pri vypracúvaní prognóz.

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch študijných odborov Účtovníctvo,Hospodárska informatika, Kvantitatívne metódy v ekonómii, Ekonometria a operačný výskum v prvom, druhom a treťom stupni štúdia.

Prijímacie konanie

Účtovníctvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 13.06.2022 – 16.06.2022

Hospodárska informatika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 13.06.2022 – 16.06.2022

Manažérske rozhodovanie Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 13.06.2022 – 16.06.2022

Štatistické metódy v ekonómii Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2022
Termín skúšky: 01.05.2022 – 24.08.2022

Informačný manažment Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2022
Termín skúšky: 01.05.2022 – 24.08.2022

Účtovníctvo a auditorstvo Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2022
Termín skúšky: 01.05.2022 – 31.08.2022

Informačný manažment Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2022
Termín skúšky: 01.05.2022 – 20.06.2022

Aktuárstvo Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2022
Termín skúšky: 01.05.2022 – 24.08.2022

Operačný výskum a ekonometria Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2022
Termín skúšky: 01.05.2022 – 24.08.2022

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. (juhasz@euba.sk)
Posledná aktualizácia: 20.01.2020 11:53

Upozorniť na neaktuálne údaje