Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
medzinárodné podnikanie
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
podnikanie v cestovnom ruchu a službách
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
podnikanie v obchode
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
manažment cestovného ruchu
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
manažment cestovného ruchu
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
650 € 435 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
manažment medzinárodného obchodu
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
manažment medzinárodného obchodu
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
650 € 435 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
manažment predaja
2. stupeň, D, Francúzsky
1500 € 1500 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
marketingový a obchodný manažment
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
marketingový a obchodný manažment
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
650 € 435 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
manažment medzinárodného podnikania
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
marketingový a obchodný manažment
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
marketingový a obchodný manažment
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
ekonomika a manažment podniku
1. stupeň, D, Anglický
1500 € 1500 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
ekonomika a manažment podniku
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
ekonomika podniku
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
manažment a ekonomické znalectvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
manažment výroby a logistika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
personálny manažment podniku
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
podnikové financie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
všeobecný manažment
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
všeobecný manažment
2. stupeň, D, Anglický
1500 € 1500 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
všeobecný manažment
2. stupeň, E, Slovenský
435 € 0 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
ekonomika a manažment podniku
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
aplikovaná ekonómia
1. stupeň, D, Anglický
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
aplikovaná ekonómia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
aplikovaná ekonómia
1. stupeň, D, Anglický
0 € 0 € 0 € 0 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonómia a právo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 60 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonómia a právo
1. stupeň, E, Slovenský
899 € 1000 € 0 € 60 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň, D, Anglický
1500 € 1000 € 0 € 60 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
490 € 490 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
495 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
1. stupeň, D, Anglický
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ľudské zdroje a sociálny manažment
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
manažment verejných politík
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
národné hospodárstvo
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
poisťovníctvo
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
verejná správa a regionálny rozvoj
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
aplikovaná ekonómia
2. stupeň, D, Anglický
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
aplikovaná ekonómia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
bankovníctvo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
daňovníctvo a daňové poradenstvo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
650 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie a dane
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie a dane
2. stupeň, D, Anglický
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie a dane
2. stupeň, E, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
finančné trhy a investovanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 0 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
globálne financie (Global Finance)
2. stupeň, D, Anglický
1500 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
hospodárska politika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
hospodárska politika
2. stupeň, E, Ruský, Slovenský
650 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
manažment verejných politík
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
medzinárodné financie
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
medzinárodné financie
2. stupeň, D, Anglický
1500 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
poisťovníctvo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
sociálny rozvoj a sociálna politika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
verejná správa a regionálny rozvoj
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonómia
3. stupeň, D, Anglický
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonomická teória
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonomická teória
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie a bankovníctvo
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie a bankovníctvo
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
hospodárska politika
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
hospodárska politika
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
poisťovníctvo
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
poisťovníctvo
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
verejná správa a regionálny rozvoj
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
verejná správa a regionálny rozvoj
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
hospodárska informatika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
manažérske rozhodovanie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
účtovníctvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
aktuárstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
informačný manažment
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
informačný manažment
2. stupeň, E, Slovenský
435 € 0 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
operačný výskum a ekonometria
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
štatistické metódy v ekonómii
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
účtovníctvo a auditorstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
ekonometria a operačný výskum
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
kvantitatívne metódy v ekonómii
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
ekonomika a manažment podniku
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
ekonomika a manažment podniku
1. stupeň, E, Slovenský
490 € 650 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
obchodné podnikanie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
finančné riadenie podniku
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
finančné riadenie podniku
2. stupeň, E, Slovenský
435 € 650 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
podnikový obchod a marketing
2. stupeň, D, Anglický, Ruský, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
ekonomika a manažment podniku
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Pedagogické pracovisko Michalovce
ekonomika a manažment podniku
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Pedagogické pracovisko Michalovce
ekonomika a manažment podniku
1. stupeň, E, Slovenský
490 € 650 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Pedagogické pracovisko Michalovce
finančné riadenie podniku
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Pedagogické pracovisko Michalovce
finančné riadenie podniku
2. stupeň, E, Slovenský
435 € 650 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov
medzinárodné ekonomické vzťahy
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov
hospodárska diplomacia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov
hospodárska diplomacia
2. stupeň, D, Anglický
1500 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov
medzinárodné ekonomické vzťahy
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov
medzinárodné ekonomické vzťahy
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský, Španielsky
0 € 0 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský, Španielsky
0 € 900 € 0 € 32 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2022/2023).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.