News ŽU

Latest articles

Možnosti stáže v európskom HPC centre

28.01.2021

Končiaci študenti ako aj doktorandi majú možnosť absolvovať stáž v európskom HPC centre.  

Virutálny Deň otvorených dverí Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA

26.01.2021

Virutálny Deň otvorených dverí  

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline: potvrdenie strednej školy sa na prihláške nevyžaduje

21.01.2021

OZNAM pre uchádzačov  

Virtuálny Deň otvorených dverí na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

20.01.2021

Virtuálny Deň otvorených dverí  

Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline: potvrdenie strednej školy na prihláške nevyžadujeme

18.01.2021

OZNAM PRE UCHÁDZAČOV  

FEIT vyhlasuje súťaž Technická myšlienka roka 2021

26.10.2020

Technická myšlienka roka 2021  

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan v priestoroch Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline

16.09.2020

Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásilo už 15. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan.  

Žilinská univerzita v Žiline patrí medzi top 3 najlepšie univerzity na Slovensku

07.06.2020

UNIZA sa umiestnila na 3. mieste v SCIMAGO Institutions Rankings (SIR). V celosvetovom klasifikačnom systéme vyvinutom pre tvorbu rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií tak UNIZA obhájila svoje vedúce postavenie medzi technicky orientovanými…  

2. kolo prijímacieho konania na Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity v Žiline

03.06.2020

2. kolo prijímacieho konania  

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA - 2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium

02.06.2020

2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium