II. Maďarsko-slovenské fórum rektorov v Budapešti

29.05.2023

V dňoch 25. – 26. mája 2023 sa uskutočnilo II. Maďarsko – slovenské rektorské fórum v Budapešti. Stretnutie sa konalo na pozvanie maďarských partnerov s cieľom vzájomne komunikovať a posilňovať spoluprácu na univerzitnej úrovni, ako aj medzi rektorskými konferenciami oboch krajín. Maďarskú rektorskú konferenciu viedol jej prezident László Borhy a Slovenskú rektorskú konferenciu prezident Rudolf Kropil. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde Semmelweisovej univerzity.

Celý článok a zdroj fotografie:https://www.srk.sk/sk/podujatia/konferencie-a-seminare/633-ii-madarsko-slovenske-forum-rektorov-v-budapesti