Aktuality

Najnovšie články

Stav projektov Portál VŠ a Elektronizácia prihlasovania na VŠ

29.01.2011

26. 1. 2011 bola zaslaná na MŠVVaŠ priebežná správa o stave projektov Portál VŠ a Elektronizácia prihlasovania na VŠ.  

Deň otvorených dverí SPU v Nitre 2011

27.01.2011

Deň otvorených dverí na SPU v Nitre - pre všetky generácie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre srdečne pozýva všetky generácie na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

Zmena koncepcie evidencie jednotlivých kombinácií študijných programov

26.01.2011

V rámci prechodu na platné akreditované číselníky MŠVVaŠ SR si Vás dovoľujeme upozorniť, že akreditované sú študijné programy Názov_programu (v kombinácii), nie konkrétne kombinácie.  

Dočasná nefunkčnosť číselníka študijných programov

25.01.2011

Dňa 25.1.2011 sa "páruje" číselník študijných programov s aktuálnym v CRŠ, preto prosíme o ospravedlnenie dočasných chýb. Ak sa chyba bude vyskytovať aj po tomto termíne, prosíme, kontaktujte helpdesk.  

SPU prejavila záujem o vstup do združenia Magna Via s perspektívou spolupráce s univerzitami nachádzajúcimi sa na trase Magna Via.

19.01.2011

Rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dňa 18. januára 2011, rokoval s predsedom združenia Magna Via, s Doc. Ing. Jozefom Húskom, CSc. Magna Via je združenie, ktoré si kladie za cieľ prostredníctvom kultúrnej cesty Magna Via…  

Urobte prvý krok k získaniu ESCP European MBA

19.01.2011

Bratislavská Business School EU v Bratislave otvára prestížne ročné štúdium v programe „General Management Programme“, ktoré je primárne určené pre záujemcov z praxe, ktorí majú záujem zlepšiť svoje manažérske znalosti a zručnosti.  

Štipendiá Erasmus Mundus na MSc a PhD štúdium print

14.01.2011

31. januára 2011 je uzávierka podávania prihlášok na štipendiá programu Erasmus Mundus. Štipendiá sú dostupné pre všetkých študentov z celého sveta, vrátane Európy, ktorí chcú absolvovať spoločné inžinierske programy (Joint Master Program) a…  

TOP študentskou osobnosťou Slovenska 2009/2010 Andrea Fedorková z PriF UK

25.12.2010

Jedenásť mladých vedcov a vysokoškolákov získalo na začiatku decembra prestížnu cenu Študentská osobnosť Slovenska 2009/2010. TOP osobnosťou 6. ročníka súťaže sa stala RNDr. Andrea Fedorková, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v…  

4. akademický ples nitrianskych univerzít

06.12.2010

Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, si Vás dovoľujú pozvať na 4. akademický ples nitrianskych univerzít,…  

ARRA – Akademická rankingová a ratingová agentúra predložila hodnotenie VŠ

03.12.2010

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila 1. 12. 2010 svoje šieste hodnotenie slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti, pedagógoch, počtoch…