Aktuality

Najnovšie články

Grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia - Rozvíjať technik(o)u

12.03.2013

Grantový program Rozvíjať technik(o)u Nadácie Volkswagen Slovakia je určený pre učiteľov na technických vysokých školách na Slovensku.  

Prezentácia Griffith University, štipendiá, stáže, štúdium.

10.03.2013

Prezentácia Griffith University, štipendií, stáží, možností štúdia a iné sa uskutoční dňa 12.3.2013 o 16:00 hod. v Aule D. Iľkoviča, Mýtna 36, Bratislava.  

V dotyku s médiami

10.03.2013

„V dotyku s médiami“ sa ocitli študenti, ktorí sa v dňoch 7. a 8. marca 2013 zúčastnili súboru workshopov zorganizovaných Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre.  

Valentínskej kvapky krvi

10.03.2013

Slovenský Červený kríž opäť pripravil celoslovenskú kampaň Valentínska kvapka krvi, do ktorej sa už tradične zapojila aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.  

Univerzita Komenského v Bratislave má osem nových profesorov

10.03.2013

Prezident SR Ivan Gašparovič dnes (5. marca 2013) vymenoval v Prezidentskom paláci 27 nových vysokoškolských profesorov.  

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave aj tento rok pokračuje v náborovej kampani ELITNÁ JEDNOTKA

07.03.2013

B r a t i s l a v a (7. marec 2013) - Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave po úspešnom minulom roku pokračuje s náborovou kampaňou známou ako Elitná jednotka.  

Európske vzdelávanie vo vývoji liekov aj na Univerzite Komenského v Bratislave

06.03.2013

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa ako jediná vysoká škola na Slovensku stala súčasťou nadnárodného konzorcia európskych univerzít.  

Embraco - Trainee program 2013

06.03.2013

Spoločnosť Embraco poskytuje trainee program, na ktorý sa môžete prihlásiť do 30. apríla 2013. Predpokladaný nástup do zamestnania je určený na september 2013.  

Deň absolventov

06.03.2013

Pozývame všetkých záujemcov na Deň absolventov, ktorý organizuje Kariérne centrum EU v spolupráci so Študentským parlamentom EU v Bratislave dňa 19. marca 2013 vo vestibule budovy rektorátu.  

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval v utorok 5. marca 27 nových profesorov.

06.03.2013

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval v utorok 5. marca 27 nových profesorov. Sú medzi nimi aj traja profesori zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: