Aktuality

Najnovšie články

Deň otvorených dverí 2012

20.01.2012

Dňa 16. februára 2012 sa na všetkých piatich fakultách Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutoční Deň otvorených dverí.  

Fotografická súťaž pre žiakov SŠ a študentov VŠ - Fotografia Academica 2012

20.01.2012

Fotografická súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl do 26 rokov a potrvá do 31. januára 2012.  

Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave oslavuje 70. výročie založenia

20.01.2012

Najstaršia verejnosti prístupná botanická záhrada na Slovensku - Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave - si v januári 2012 pripomína 70. výročie svojho založenia. Počas uplynulých desaťročí sa stala významným vedecko-pedagogickým…  

Deň otvorených dverí SPU

20.01.2012

Deň otvorených dverí na SPU v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre partner pre celú rodinu srdečne pozýva všetky generácie na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

Odborníci Univerzity Komenského v Bratislave skúmajú možnosti zlepšenia mobility seniorov

13.01.2012

Odborníci Univerzity Komenského v Bratislave (UK) začali v týchto dňoch realizovať klinickú štúdiu v rámci medzinárodného projektu Mobilita v starobe. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie komplexného programu pre diagnostiku a efektívny rozvoj…  

Pozvánka na Informačný deň EU v Bratislave

13.01.2012

V dňoch 2-3. februára 2012 budú prebiehať informačné dni Ekonomickej univerzity v Bratislave, Košiciach a Michalovciach.  

Oficiálne vyjadrenia vysokých škôl o spôsobe zapojenia k preberaniu údajov z centrálnej elektronickej prihlášky

12.01.2012

Oficiálne vyjadrenia zaslané jednotlivými vysokými školami s informáciou o spôsobe zapojenia vysokej školy k elektronickému preberaniu údajov z elektronickej prihlášky Portálu VŠ pre akademický rok 2012/2013.  

Preberanie údajov z centrálnej elektronickej prihlášky Portálu VŠ do akademického informačného systému vysokej školy

11.01.2012

Preberanie údajov na najvyššej úrovni z centrálnej elektronickej prihlášky Portálu VŠ do akademického informačného systému vysokej školy k dnešnému dňu deklarovali dve vysoké školy  

Deň otvorených dverí 2012

10.01.2012

Dňa 16. februára 2012 sa na všetkých piatich fakultách Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutoční Deň otvorených dverí.  

Štipendijný pobyt na Kanazawa University, Japonsko

28.12.2011

22.2.2012 je uzávierka na podávanie žiadostí o štipendijné pobyty Programu A KUSEP na Kanazawa University.