Aktuality

Najnovšie články

Noc architektúry LS 2012/2013

25.01.2013

Noc architektúry LS 2012/2013_program  

NHF je podľa hodnotenia ARRA 3. najlepšou ekonomickou fakultou aj v roku 2012

25.01.2013

V prieskume nezávislej Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) hodnotiacej kvantitatívnu a kvalitatívnu úroveň vzdelávania slovenských vysokých škôl, bola v poradí už ôsmom hodnotení ARRA Národohospodárska fakulta EU v Bratislave…  

Výstava fotografií Kultúra dolnozemských Slovákov

25.01.2013

V dňoch 28.1.-10.2.2013 sa v Galérii MLYNY v Nitre uskutoční výstava fotografií Kultúra dolnozemských Slovákov.  

Na SPU je akreditovaný nový študijný program - vinárstvo

25.01.2013

V uplynulom období na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a ďalších spolupracujúcich fakultách intenzívne prebiehali činnosti súvisiace s prípravou na akreditáciu študijného programu vinárstvo. Na 69. zasadnutí Akreditačnej komisie,…  

Spevácka súťaž BlueNote

24.01.2013

V tomto semestri odštartujeme pilotný ročník celoslovenskej súťaže BlueNote, ktorá sa uskutoční dňa 24. apríla 2012 na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  

Prírodovedecká fakulta UK vzdeláva aj stredoškolákov

23.01.2013

Bratislava, 23. januára 2013: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) realizuje aj v aktuálnom akademickom roku zaujímavý projekt zameraný na stredoškolákov - Prednášky pre stredné školy. Jeho zámerom je zlepšovať…  

FotoFrejm 4

22.01.2013

Aj v tomto roku sa bude konať výstava FotoFrejm. Prihlasovať sa môžete už od tejto chvíle a naozaj pre to netreba veľa.  

Univerzita Komenského je otvorená aj študentom so zdravotným postihnutím

22.01.2013

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) prijíma každoročne aj študentov so špecifickými potrebami. Ich zdravotné znevýhodnenie v školskom prostredí im pomáha prekonávať univerzitné Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK.  

FEM obhájila 2. miesto v hodnotení ekonomických fakúlt v SR podľa ARRA

21.01.2013

28. novembra 2012 vydala ARRA v poradí ôsmy ranking vysokých škôl, kde hodnotí FEM ako druhú najlepšiu ekonomickú fakultu v Slovenskej republike.  

6. Akademický ples nitrianskych univerzít

21.01.2013

V sobotu 19. januára 2013 sa v estrádnej hale Parku kultúry a oddychu v Nitre uskutočnil 6. Akademický ples nitrianskych univerzít. Kultúrno-spoločenské podujatie slávnostne otvoril Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej…