Aktuality

Najnovšie články

Prezidentom SRK zostáva prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

12.06.2012

V dňoch 31.5. a 1.6.2012 sa na pôde Trnavskej univerzity v Trnave konalo 61. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Na rokovaní sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič, ktorý s rektormi a…  

Piataci z Právnickej fakulty UK úspešní vo viacerých súťažiach

12.06.2012

Študenti 5. ročníka Právnickej fakulty UK (PraF UK) získali v uplynulom období viacero významných ocenení v tzv. moot court súťažiach (simulované súdne spory vychádzajúce z reálnych právnych sporov). Tím fakulty v zložení Emília Trybulová, Alexander…  

Odhalenie pamätnej tabule

07.06.2012

Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za prítomnosti vedúcich univerzitných pracovísk odhalilo 28. mája vo foyeri pod aulou pamätnú tabuľu z čierneho mramoru s textom ocenenia Stavba 20. storočia. Nositeľom tohto titulu v kategórii…  

Univerzita Komenského v Bratislave bude žiť hudbou

07.06.2012

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) bude žiť na budúci týždeň hudbou. V pondelok 11. júna 2012 sa v Aule UK uskutoční koncert pedagógov Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK a vo štvrtok 14. júna 2012 privíta univerzita študentov –…  

Nitrianska letná univerzita 2012

07.06.2012

Projekt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, v rámci ktorého sa účastníci hravou a tvorivou formou oboznámia s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite…  

Súťaž pre študentov

29.05.2012

Organizácia Spojených národov vyhlasuje súťaž vysokoškolských študentov z celého sveta, v ktorej majú za úlohu napísať prejav pre generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna na jesenné otvorenie zasadania Valného zhromaždenia OSN.  

Univerzita Komenského dejiskom športového sviatku slovenských vysokoškolákov

29.05.2012

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa od 18. do 23. júna 2012 stane dejiskom najväčšieho športového sviatku slovenských vysokoškolákov a maturantov – Univerziády Slovenskej republiky 2012. Organizátorom letnej časti tohto významného podujatia…  

Kvalita Erasmus Mobility 2012

25.05.2012

Dňa 17. mája 2012, na slávnostnej konferencii „25 rokov programu Erasmus v Európe a 15 rokov programu na Slovensku“ organizovanej Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) za účasti predstaviteľov MŠVVaŠ SR a slovenských…  

Infoden Nitra 14-6-2012

25.05.2012

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) v spolupráci so spoluorganizátormi si Vás dovoľujú pozvať na Informačný deň  

Študentky Fakulty managementu UK na druhom mieste v národnom kole marketingovej súťaže

25.05.2012

Tím študentiek 4. ročníka Fakulty managementu UK (FM UK) si v národnom finále prestížnej súťaže L’Oreál Brandstorm 2012 vybojoval striebornú pozíciu. Do jubilejného 20. ročníka tejto medzinárodnej marketingovej súťaže sa zaregistrovalo 8250 tímov zo…