Aktuality

Najnovšie články

Na Slovensko sa príde vzdelávať 38 pedagógov z rôznych krajín

10.10.2013

V nedeľu 13. októbra privítame v priestoroch Študijného a kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK) v Modre – Harmónii 38 pedagógov zo Srbska, Rumunska, Chorvátska, Maďarska a Ukrajiny. Slováci žijúci v zahraničí sa prídu…  

Transfer – Výzva na podporu inovácií

09.10.2013

MH SR vypisuje dňom 1. 10. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu pomoci podnikateľským subjektom. Ide o podporu priamej spolupráce firiem a vedecko-výskumných pracovísk.  

UPJŠ sa pripojila k Týždňu pohybu

09.10.2013

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v dňoch 7.-12. októbra 2013 zapája do Týždňa pohybu šiestimi podujatiami, ktoré pripravil Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach v spolupráci s viacerými organizáciami a mestom Košice.  

7. Slovenská kooperačná burza

09.10.2013

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu organizuje dňa 20.11.2013 v Bratislave medzinárodné podujatie „7. Slovenskú kooperačnú burzu 2013“ v priestoroch Hotela Bratislava.  

Veľtrh vzdelávania Gaudeamus

09.10.2013

Na výstavisku Agrokomplex Nitra v pavilóne F sa od 15. do 17. októbra bude konať prvý ročník európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra.  

Úspech študentov Fakulty športu

09.10.2013

Družstvo bežcov Prešovskej univerzity v Prešove zložené zo študentov Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove pod vedením PhDr. Marcela Nemca, PhD., vybojovalo cenné 2. miesto  

PLATFORMA GIS LABORATÓRIA

09.10.2013

Prešovská univerzita v Prešove dňa 1.10.2013 podpísala zmluvu o spolupráci s prešovskou softvérovou spoločnosťou GISTA.  

Ekonomická univerzita udelí čestný titul Jánovi Kubišovi, osobitnému predstaviteľovi generálneho tajomníka OSN pre Afganistan a riaditeľovi Asistenčnej misie OSN v Afganistane

09.10.2013

Ekonomická univerzita v Bratislave udelí titul Doctor Honoris Causa osobitnému predstaviteľovi generálneho tajomníka OSN pre Afganistan a riaditeľovi Asistenčnej misie OSN v Afganistane Ing. Jánovi Kubišovi. Čestný titul prevezme vo štvrtok 10.…  

AXA Fond ponúka šancu pre mladú slovenskú vedu

08.10.2013

Už po tretí raz AXA Fond umožní získať potrebné financie mládeži aj nadaným deťom, ktoré sa vo svojom voľnom čase venujú samostatnému vzdelávaniu či rôznym výskumným a vedeckým činnostiam. Záujemcovia o finančnú podporu v rámci tohto grantového…  

Slávnostná kolaudácia penziónu v Oponiciach

07.10.2013

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik, s.r.o., Kolíňany, v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 (Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam) zrealizoval projekt Prestavba rodinného domu na penzión, schváleného…