Aktuality

Najnovšie články

Nitrianska letná univerzita 2011

30.06.2011

Nitrianska letná univerzita (NLU) je spoločným projektom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, v rámci ktorého sa účastníci oboznamujú s akademickým prostredím,…  

Výstava prác nominovaných na cenu prof. Jozefa Lacka

24.06.2011

Cena prof. Jozefa Lacka je celoštátnou súťažou o najlepšiu diplomovú prácu absolventov architektonických škôl na Slovensku.  

Výskumné štipendiá Canon Foundation do Japonska

24.06.2011

15.9. 2011 je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá do Japonska poskytované nadáciou "Canon Foundation". Uchádzači musia mať ukončené doktorandské alebo minimálne magisterské štúdium, pričom od udelenia magisterského alebo PhD. titulu…  

KRST SLOVNÍKA ZNALOSTNEJ EKONOMIKY

24.06.2011

Dňa 22.6.2011 o 13:00h sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave uskutočnil slávnostný krst Slovníka znalostnej ekonomiky. Krst vykonali doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. - predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a prof. RNDr.…  

Výstava_EXPO_2010_SHANGHAI

14.06.2011

Fakulta architektúry STU Bratislava Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky Spolok architektov Slovenska Vás pozývajú na vernisáž výstavy fotografií architekta Branislava Somoru EXPO 2010 SHANGHAI 13/06/2011 o 16.00 hod.  

Vernisáž výstavy prác študentov Univerzity tretieho veku

14.06.2011

V pondelok 6. júna 2011 sa v Galérii UniverzUm v budove Pedagogickej fakulty konala vernisáž výstavy prác študentov Univerzity tretieho veku v odbore dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, digitálna audio - video technika, ľudové remeslá a…  

Škola v prírode s výučbou tenisu pre žiakov s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

06.06.2011

Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB, pracovisko Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov v spolupráci s Ministerstvom školstva SR, pripravilo pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí prvýkrát školu v prírode…  

Putovný pohár opäť na SPU

30.05.2011

Na pôde rektorátu 20. mája odovzdali zástupcovia futbalového mužstva SPU, Bc. Tomáš Varga a Marián Farkaš, rektorovi, Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD., víťaznú trofej – putovný pohár rektorov. Na stretnutí sa zúčastnil aj tréner Mgr. Roman…  

Nitrianska letná univerzita 2011

30.05.2011

Nitrianska letná univerzita (NLU) je spoločným projektom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, v rámci ktorého sa účastníci oboznamujú s akademickým prostredím,…  

Technická odstávka Portálu VŠ

27.05.2011

27. - 30. 5. 2011 bude prebiehať plánovaná technická odstávka Portálu VŠ od 18. hodiny 27.5. 2011 do 7. hodiny 30. 5. 2011.