Aktuality

Najnovšie články

Podmienky štúdia na zahraničných vysokých školách

18.04.2012

Od nášho vstupu do Európskej únie môžu slovenskí študenti v jednotlivých členských štátoch študovať za rovnako výhodných podmienok ako domáci študenti.  

Nitrianske univerzitné dni 2012

15.04.2012

Koncom apríla a začiatkom mája sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, Univerzite Konštantína Filozofa a v uliciach mesta Nitry tradične konajú Nitrianske univerzitné dni, komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských…  

Zíkajte štipendium v Japonsku

15.04.2012

Veľvyslanectvo Japonska vypísalo výberové konanie na tri vládne štipendijné programy Monbukagakusho: MEXT.  

Fondy parlamentnej knižnice sprístupnené pre študentov vysokých škôl

15.04.2012

Knižný fond tvorí 65 ticíc knižničých jednotiek z oblasti práva, politiky, ekonómie či informačných technológií. Súčasťou kižnice je aj špecializovaný fond parlamentných dokumentov a zbierok zákonov SNR a NR SR.  

Investujte do svojho vzdelania a staňte sa budúcimi lídrami s manažérskym programom Master of Bussiness Administration (MBA)

10.04.2012

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Franklin University, Ohio v októbri 2012 už po tretíkrát otvára 20-mesačné štúdium Master of Bussiness Administration v anglickom jazyku. Absolventi po úspešnom ukončení štúdia získajú diplom…  

Univerzita Komenského v Bratislave vyzbierala viac ako 8000 hračiek pre deti z Tanzánie

10.04.2012

Komenského zbierka hračiek sa uskutočnila od 19. do 30. marca 2012 vo všetkých fakultných knižniciach UK – na dvanástich bratislavských a jednej martinskej fakulte UK. Do zbierky sa mohli zapojiť študenti, zamestnanci i priaznivci UK. „Úspech…  

Veľtrh práce a kariérneho poradenstva - Kariérna cesta

04.04.2012

Osobný kontakt s budúcim zamestnávateľom ešte pred zaslaním životopisu? Nie je problém. Veľtrh práce Kariérna cesta EU v Bratislave už 17.4.2012 po celý deň v budove rektorátu.  

Štipendijný program Kia Motors Slovakia s.r.o.

30.03.2012

Štipendijný program Kia Motors Slovakia s.r.o. je určený študentom vysokých škôl, ktorí chcú získať cenné profesijné skúsenosti už počas štúdia a pripraviť sa na pozíciu v silnej medzinárodnej firme.  

V Galérii na schodoch ďalšia výstava

30.03.2012

Galéria na schodoch Katedry kulturológie FF UKF na Hodžovej ulici v Nitre pripravuje každý mesiac (okrem letných prázdnin) výstavy slovenských a zahraničných výtvarníkov. Tento rok je v priestoroch galérie už tretia výstava (v januári vystavoval…  

Štipendiá stážového programu NATO

29.03.2012

0. apríla 2012 je uzávierka podávania prihlášok na štipendiá stážového programu NATO Internship Program pre študentov alebo čerstvých absolventov (maximálne rok po ukončení), ktorí majú nad 21 rokov, úspešne ukončili dva ročníky vysokoškolského…