Katedra scénografie DF VŠMU vypísala dodatočné prijímacie konanie na bakalársky stupeň

02.07.2020

Ak chceš študovať na Katedre scénografie Divadelnej fakulty VŠMU, môžeš sa prihlásiť na dodatočné prijímacie konanie.
Prihlášky akceptujeme do 1. 8. 2020, portfólio podľa usmernení na stránke treba poslať do 21. 8.
Prijímacie konanie prebehne bez prítomnosti uchádzača na základe zaslaných portfólií.
Výsledky budú zverejnené do 31. 8. 2020.

Zdroj: Martina Mašlárová (maslarova@vsmu.sk)