Slávnostné promócie sa na Technickej univerzite vo Zvolene v ak. roku 2019/2020 konať nebudú

05.07.2020

pridané: Ing. Ľubica Benková 03.07.2020 15:05

Je nám to ľúto, ale pre aktuálny vývoj šírenia ochorenia COVID-19 a riziko, ktoré zvýšenie počtu nakazených prináša, sa v akademickom roku 2019/2020 rušia slávnostné promócie študentov TUZVO v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia vo všetkých študijných programoch uskutočňovaných na Technickej univerzite vo Zvolene.
Boli to vysoké školy, ktoré promptne zareagovali a okamžite zrušili prezenčnú formu výučby, aby tak predišli šíreniu nového koronavírusu. Až následne zareagovali ostatné štátne, ako aj verejné inštitúcie, podniky a prevádzky. Ako sa neskôr ukázalo, práve toto rýchle rozhodnutie zabezpečilo, aby sa nákaza masívne nerozšírila po celej krajine. Bolo to rozhodnutie  racionálne a nevyhnutné a také je aj posledné rozhodnutie Krízového štábu TUZVO neorganizovať slávnostné promóciíe. 

Aktuálna epidemiologická situácia a zvýšenie počtu osôb s ochorením COVID-19 prinútila Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene prijať aj nepopulárne opatrenia pre zabezpečenie zdravia študentov a ich rodinných príslušníkov, zamestnancov univerzity, ale aj samotných občanov mesta Zvolen. Zamestnanci TUZVO zodpovední za oblasť civilnej ochrany na univerzite odporučili predsedovi KŠ TUZVO, vzhľadom na riziká, ktoré prináša súčasný vývoj ochorenia, zrušiť slávnostné promócie.

Na Technickej univerzite vo Zvolene sa dodržiavajú akademické obrady a sú vždy pripravované ako veľkolepé udalosti. Slávnostná promócia je symbolickou bodkou za štúdiom a úsilím všetkých absolventov. Tohto slávnostného aktu sa zvyčajne zúčastňujú nielen absolventi, ale aj ich rodiny, priatelia a samozrejme aj pedagógovia a zamestnanci univerzity. V jednej miestnosti sa tak zíde niekoľko sto ľudí, čo je pri dnešnej situácii so šírením ochorenia COVID-19 značne rizikové.

Prijatiu konečného rozhodnutia zrušiť slávnostné promócie predchádzala široká diskusia na zasadaní Krízového štábu TUZVO. K problematike sa vyjadrili aj dekani fakúlt. Upozornili na výsledky predbežného prieskumu, ktorý ukázal nízky záujem absolventov o akademickú slávnosť od 30 – 50% a spoločne s prorektorom zodpovedným za UŠP podporili návrh prijať. Po dôkladnom zvážení všetkých skutočností a rizík, boli rozhodnutím KŠ TUZVO slávnostné promócie v ak. roku 2019/2020 zrušené.

Rozhodnutie zrušiť slávnostný akt môže vyvolať v mnohých tohtoročných absolventoch sklamanie, ale aj napriek dodržiavaniu všetkých akademických tradícií na TUZVO sme nemohli rozhodnúť inak, ako prijať nepopulárne rozhodnutie s cieľom ochrániť to najcennejšie - zdravie všetkých nás a našich blízkych.

Veríme, že pochopíte dôvody, ktoré nás k takémuto rozhodnutiu viedli.

Predseda KŠ TUZVO

Prof. Rudolf Kropil

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/slavnostne-promocie-sa-na-tuzvo-v-ak-roku-20192020-konat-nebudu