Teachers assessment

Anna Sobeková

Anna Sobeková
Ing., PhD.

C / 5 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!