Teachers assessment

Svetlana Kapalková

Svetlana Kapalková
Mgr., PhD.

C / 2 ratings

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
13.01 2016

Snaží sa,vidno na nej že je odborníčka, ale jej hodiny sú nudné a málo praktické. Skusky su bieda. Jej otázky na písomkách majú niekedy charakter hádaj na čo myslím a niekedy sú fajn. Ale treba dať prvý termín. Na opraváku vás zničí.

Anonymous voting
15.12 2014

Naozaj sa snaží, na hodiny chodí pripravená, ale nevie zaujať... Hlava padá každému na každej hodine...