Teachers assessment

Ladislav Ševčovič

Ladislav Ševčovič
RNDr., PhD.

B / 2 ratings

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
17.11 2014

veľmi zložité vysvetľovanie