Teachers assessment

Jana Kottferová

Jana Kottferová
doc., MVDr., PhD.

D / 4 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Docent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
22.04 2021

Hodiny s pani docentkou ma bavili. Atmosféra bola vždy uvoľnená. Mne naopak nevadil slovný prejav, na jej hodinách som si oddýchla od všetkých odborných slov :D Cením aj osobný prístup k študentom, pri ktorom nie sú vzťahy na hodine len čisto profesionálne.

Anonymous voting
19.06 2016

Nezaujímavé prednášky, ktoré očividne pripravoval niekto iný, pani docentka niekedy nevedela, čo bude v prezentácii nasledovať. Občas sa študent cítil ako v škôlke ("No čo robí kravička, keď má takto zdvihnutý chvost?"). Maximálnym trapasom je, keď si docentka a veterinárka pomýli na obrázku líšku a vlka. Kniha z etológie bola písaná hrozne zložitým jazykom. Tiež si myslím, že predmety ako etika a etológia nie sú nosné - nevravím, že nie sú dôležité - ale aby sa vyhadzovali študenti zo skúšok až na rektorské termíny je absurdné.