Teachers assessment

Juraj Petrík

Juraj Petrík
Mgr., PhD.

C / 3 ratings

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Michal Šafranek
08.06 2021

Pán doktor Petrík, ma učil na niekoľkých predmetov a musím povedať, že táto skúsenosť bola pre mňa úprimne obohacujúca. Veľkými plusmi jeho prednášok boli - skvelý výklad, odbornosť na prednáškach, ochota vysvetliť a usmerniť a hlavne to, že jeho prednášky a zadania na ktorých sme mali pracovať, sa zameriavali predovšetkým na praktickú rovinu. Čo sa týka úloh, zo začiatku som nebol zvyknutý na také množstvo úloh, kde bolo potrebné zapojiť kreativitu, kritické myslenie a podobne ale ako som postupne na tých zadaniach pracoval, začal som v tom vidieť zmysel. Pán doktor Petrík, patrí k tým učiteľom, ktorí nepristupujú k učeniu ako len k nejakej povinnosti ale majú aj úprimnú snahu svoje vedomosti odovzdať ďalej študentom. Odchádzam skutočne s cennými poznatkami, za čo ĎAKUJEM!

Anonymous voting
21.12 2020

Spoluprácu s doktorom Petríkom hodnotím pozitívne. Bol mojim školiteľom na bakalárskej práci a bez jeho pomoci by som len veľmi ťažko svoju prácu napísala na takej úrovni akej bola. Oceňovala som čas a úsilie, ktoré venoval mojim otázkam a nedostatkom popri práci. Nie vždy mi dobre padol jeho sarkazmus, ale keď som sa nad to povzniesla a odmyslela si to, spolupráca išla.

Anonymous voting
24.11 2020

Veľmi zlý prístup k učeniu. Hodiny vôbec nemajú zmysel. Sám nevie, čo vlastne od študentov chce. Neprimerané zadávanie pracovných úloh pre študentov, ktoré nemajú už vôbec zmysel. Celkovo pôsobí veľmi zvláštne. Z predmetu, ktorý je Béčkový, robí predmet na úrovni skúškového predmetu. Sám ani nevie o aký predmet sa jedná. Žiadne odpisovanie na úlohy.Za mňa učiteľ, ktorý titul získal len náhodou.