Fees and tuition fees

Filter
University
Faculty
Place of study
Study program Fee for standard length of study Fee for exceeding the standard length of study / parallel study Fee for paper application Fee for E-application
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
medzinárodné podnikanie
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
podnikanie v cestovnom ruchu a službách
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
podnikanie v obchode
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
manažment cestovného ruchu
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
manažment cestovného ruchu
2. degree, E, Anglický, Slovenský
650 € 435 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
manažment medzinárodného obchodu
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
manažment medzinárodného obchodu
2. degree, E, Anglický, Slovenský
650 € 435 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
manažment predaja
2. degree, D, Francúzsky
1500 € 1500 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
marketingový a obchodný manažment
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
marketingový a obchodný manažment
2. degree, E, Anglický, Slovenský
650 € 435 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
manažment medzinárodného podnikania
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
marketingový a obchodný manažment
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta
marketingový a obchodný manažment
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
ekonomika a manažment podniku
1. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
ekonomika a manažment podniku
1. degree, D, Anglický
1500 € 1500 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
finančný manažment
1. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
ekonomika podniku
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
manažment a ekonomické znalectvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
manažment výroby a logistika
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
personálny manažment podniku
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
podnikové financie
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
všeobecný manažment
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
všeobecný manažment
2. degree, D, Anglický
1500 € 1500 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
všeobecný manažment
2. degree, E, Slovenský
435 € 0 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
ekonomika a manažment podniku
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonómia a právo
1. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 60 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonómia a právo
1. degree, E, Slovenský
825 € 1000 € 0 € 60 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree, D, Anglický
1500 € 1000 € 0 € 60 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree, E, Anglický, Slovenský
495 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. degree, E, Anglický, Slovenský
490 € 490 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ľudské zdroje a sociálny manažment
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
národné hospodárstvo
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
poisťovníctvo
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
verejná správa a regionálny rozvoj
1. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
bankovníctvo
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
daňovníctvo a daňové poradenstvo
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie
2. degree, E, Anglický, Slovenský
650 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
globálne financie (Global Finance)
2. degree, D, Anglický
1500 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
hospodárska politika
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
hospodárska politika
2. degree, E, Ruský, Slovenský
650 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
medzinárodné financie
2. degree, D, Anglický
1500 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
medzinárodné financie
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
poisťovníctvo
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
sociálny rozvoj a sociálna politika
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
verejná správa a regionálny rozvoj
2. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonomická teória
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
ekonomická teória
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie a bankovníctvo
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
financie a bankovníctvo
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
hospodárska politika
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
hospodárska politika
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
poisťovníctvo
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
poisťovníctvo
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
verejná správa a regionálny rozvoj
3. degree, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
verejná správa a regionálny rozvoj
3. degree, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 32 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
hospodárska informatika
1. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
manažérske rozhodovanie
1. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
účtovníctvo
1. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
aktuárstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
informačný manažment
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
informačný manažment
2. degree, E, Slovenský
435 € 0 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
medzinárodný finančný manažment
2. degree, D, Nemecký
0 € 1500 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
operačný výskum a ekonometria
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
štatistické metódy v ekonómii
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
účtovníctvo a auditorstvo
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
účtovníctvo a finančný manažment
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
ekonometria a operačný výskum
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
kvantitatívne metódy v ekonómii
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
ekonomika a manažment podniku
1. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
ekonomika a manažment podniku
1. degree, E, Slovenský
490 € 650 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
obchodné podnikanie
1. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
finančné riadenie podniku
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
finančné riadenie podniku
2. degree, E, Slovenský
435 € 650 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
podnikový obchod a marketing
2. degree, D, Anglický, Ruský, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
ekonomika a manažment podniku
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 40 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Pedagogické pracovisko Michalovce
ekonomika a manažment podniku
1. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Pedagogické pracovisko Michalovce
ekonomika a manažment podniku
1. degree, E, Slovenský
490 € 650 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Pedagogické pracovisko Michalovce
finančné riadenie podniku
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Pedagogické pracovisko Michalovce
finančné riadenie podniku
2. degree, E, Slovenský
435 € 650 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov
medzinárodné ekonomické vzťahy
1. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov
hospodárska diplomacia
2. degree, D, Anglický
1500 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov
hospodárska diplomacia
2. degree, D, Slovenský
0 € 900 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov
medzinárodné ekonomické vzťahy
3. degree, D, Slovenský
0 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov
medzinárodné ekonomické vzťahy
3. degree, E, Slovenský
1000 € 1000 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
1. degree, D, Nemecký, Slovenský, Španielsky
0 € 0 € 0 € 32 €
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
2. degree, D, Nemecký, Slovenský, Španielsky
0 € 900 € 0 € 32 €

The amounts listed in gray are not updated for the next academic year (2022/2023).
* In full-time form, study at public and state universities is free of charge. The study fee is charged when the standard length of the study program is exceeded or at parallel study.