Pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium

30.05.2024

Ak chcete ísť na vysokú školu, pri výbere Vám môže pomôcť Portál VŠ (portalvs.sk), kde na jednom mieste nájdete 35 vysokých škôl, 117 fakúlt, 4455 študijných programov. 

Baví Vás napríklad informatika?  Napíšte do vyhľadávacej lišty slovo informatika. Vypíšu sa na obrazovke študijné programy, ktoré v názve obsahujú slovo informatika. A nielen to. Pod názvom vidíte, na ktorej škole sa ten študijný program študuje a po kliknutí na názov, sa dozviete veľa zaujímavostí. 

Ak Vás študijný program osloví a chcete ho študovať, hneď si môžete vyplniť prihlášku. 

Ak vpravo hore uvidíte 2 možnosti, a to možnosť vyplniť prihlášku kliknutím na PrihlaskaVS.skelektronická prihláška na vysokú školu, odporúčame použiť prvú možnosť. Dostanete sa do prostredia centrálnej elektronickej prihlášky, kde z jedného miesta môžete podať prihlášku na viacero vysokých škôl, viacero študijných programov bez nutnosti opakovane vkladať osobné údaje. 

Prihlásiť sa môžete dokonca prostredníctvom sociálnych sietí alebo občianskeho preukazu. Ak vaša stredná škola používa internetovú žiacku knižku, všetky osobné a kontaktné údaje, ale i prospech na strednej škole sa načítajú do prihlášky, t. j. nemusíte ich vkladať ručne. 

Prihlášku môžete poslať aj do elektronickej schránky vysokej školy. 

Pri vypĺňaní prihlášky Vás stále sprevádza obrázková nápoveda.

Môžete si však prečítať aj podrobný manuál.

Ak si vyberiete druhú voľbu – elektronickú prihlášku na vysokú školu alebo vysoká škola Vám inú voľbu neumožní (nie je prepojená s centrálnou prihláškou), prihlasujete sa priamo do informačného systému vysokej školy a údaje sa Vám neprenesú do prihlášky na inú vysokú školu, nakoľko Vám systém ani neumožní podať si prihlášku na inú vysokú školu. 

Elektronickú prihlášku môžete poslať aj priamo vyplnením papierového formulára na adresu vysokej školy alebo ako elektronický úradný dokument do elektronickej schránky
vysokej školy.

Lehotu podania prihlášok určujú samotné školy. Pri podaní platí dátum odoslania prihlášky. Nezabudnite doložiť aj kópiu maturitného vysvedčenia. Keďže viaceré vysoké školy majú posledný termín podania prihlášok skôr ako maturitné skúšky, vysvedčenie akceptujú dodatočne.

Termíny nájdete kliknutím na voľbu termíny na Portáli VŠ v hornom menu  Študent.

Prajeme Vám veľa úspechov pri výbere vysokej školy.

Kolektív Podpory používateľa Portálu VŠ a Centrálnej elektronickej prihlášky..

Attached documents: