Univerzita

Univerzita J. Selyeho

Logo univerzity

Profil univerzity

Univerzita J. Selyeho (UJS) je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Vznikla zákonom Národnej rady SR č. 465/2003 Z.z. a zahájila svoju činnosť v akademickom roku 2004/05. Je najmladšou verejnou vysokou školou na Slovensku s tromi fakultami, Fakulta ekonómie a informatiky, Pedagogická fakulta a Fakulta reformovanej teológie. Ročne na troch fakultách univerzity študuje približne 1800 študentov na všetkých troch stupňoch štúdia v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch v komplexnom systéme bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS, čo umožňuje obojstrannú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ.

Zmluvné partnerstvá sú pre UJS základným predpokladom na nadväzovanie rôznych druhov spolupráce pri riešení vzdelávacích a vedeckovýskumných projektov. Svojim študentom ponúka akademické mobility v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu Erasmus+, Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS a v rámci štipendijného programu Makovecz, ktorý je podporovaný Ministerstvom ľudských zdrojov (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapešť).

Na univerzite sa vyučuje najmä v maďarskom jazyku, pričom sa kladie veľký dôraz na to, aby absolventi ovládali odbornú terminológiu nielen v maďarskom, ale aj v slovenskom a anglickom jazyku. Poslaním univerzity je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v materinskom maďarskom jazyku, prípravu učiteľov pre materské, základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským, príprava teológov a odborníkov v oblasti ekonómie a aplikovanej informatiky.

Umiestnenie jednotlivých súčastí univerzity nájdete na tejto stránke: http://ujs.sk/sk/kontakt/mapa.html

UJS je dobre vybavená informačno - komunikačnými technológiami, napr. na území celej akademickej pôdy je zabezpečené vysoko kvalitné WiFi pripojenie k Internetu.

Univerzitná knižnica UJS sa nachádza v objekte Konferenčného centra na ploche 1200 m2 s počtom cca. 100 000 zväzkov.

Študenti UJS majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v moderných študentských domovoch UJS s celkovou kapacitou 717 miest.

Pravidelné stravovanie pre študentov je zabezpečené v jedálni univerzity.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno

035/32 60 848

 

Fakulta ekonómie a informatiky

Hradná ul. 167/21, 945 01, Komárno

035/3260 631, 035/3260 879

-

 

Pedagogická fakulta

Bratislavská 3322, 945 01, Komárno

035/32-60-626

 

Reformovaná teologická fakulta

Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno

035/3260656,3260657

035/3260658

Kalendár termínov

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk