Univerzita J. Selyeho

Fakulta ekonómie a informatiky

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Základným poslaním FEI UJS je, aby s prihliadnutím na požiadavky spoločnosti a praxe širokou škálou svojich študijných programov vyhovela očakávaniam študentov, zaujímajúcich sa o ekonomické vedy, podnikanie, obchod a informatiku. FEI UJS sa usiluje o to, aby jej študenti, ako aktívni členovia spoločnosti s rozhľadom, boli dostatočne pripravení čeliť výzvam po profesijnej, ale i ľudskej stránke. FEI UJS zabezpečuje vzdelávanie na všetkých troch stupňoch štúdia v študijných programoch študijných odborov Aplikovaná informatika a Ekonomika a manažment podniku na 1. stupni štúdia, Aplikovaná informatika a Ekonomika a manažment podniku na 2. stupni štúdia, Ekonomika a manažment podniku na 3. stupni štúdia.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Univerzita J. Selyeho vlastní a prevádzkuje Študentský domov Čajka. Aktuálne informácie o ubytovaní sa nachádzajú na stránke: ujs.sk/sk/studium/studentsky-domov.html

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené pomocou reštaurácie, s ktorou má univerzita uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravovania pre študentov a zamestnancov. Študenti majú zabezpečený obed, v prípade záujmu aj večeru. V Konferenčnom centre UJS sa prevádzkuje aj bufet.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Norbert Gyurián, PhD. (gyurian.norbert@ujs.sk)
Posledná aktualizácia: 29.09.2020 13:17

Upozorniť na neaktuálne údaje