Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 42

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Aplikovaná informatika
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.11.2020 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Aplikovaná informatika
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 22.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 22.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Ekonomika a manažment podniku
2. stupeň , E, Maďarský, Slovenský
externá 22.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Ekonomika a manažment podniku
3. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 22.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Ekonomika a manažment podniku
3. stupeň , E, Maďarský, Slovenský
externá 22.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Obchod a marketing
1. stupeň , D, Maďarský
denná 01.11.2020 - 31.03.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Podnikové hospodárstvo a manažment
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.11.2020 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Podnikové hospodárstvo a manažment
1. stupeň , E, Maďarský, Slovenský
externá 01.11.2020 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Fakulta ekonómie a informatiky Rozvoj vidieka
1. stupeň , D, Maďarský
denná 01.11.2020 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Didaktika dejepisu
3. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 15.06.2021 08.07.2020 - 08.07.2020
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Didaktika dejepisu
3. stupeň , E, Maďarský, Slovenský
externá 01.04.2021 - 15.06.2021 08.07.2020 - 08.07.2020
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Pedagogika a vychovávateľstvo
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň , E, Maďarský, Slovenský
externá 01.11.2021 - 31.03.2022
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Anglický, Maďarský, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Anglický, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Maďarský, Nemecký, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Maďarský, Nemecký, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň , E, Maďarský, Slovenský
externá 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.11.2021 - 31.03.2022
Univerzita J. Selyeho, Pedagogická fakulta Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.04.2021 - 30.06.2021
Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
1. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.06.2021 06.07.2021 - 06.07.2021 07.07.2021 - 31.07.2021
Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná do 30.06.2021 06.07.2021 - 06.07.2021 07.07.2021 - 31.07.2021
Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta Reformovaná teológia
spojený 1. a 2. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.06.2021 06.07.2021 - 06.07.2021 07.07.2021 - 31.07.2021
Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta Teológia
3. stupeň , D, Maďarský, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.06.2021 23.08.2021 - 23.08.2021
Univerzita J. Selyeho, Reformovaná teologická fakulta Teológia
3. stupeň , E, Maďarský, Slovenský
externá 01.01.2021 - 30.06.2021 23.08.2021 - 23.08.2021