Univerzita J. Selyeho

Pedagogická fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho má za primárny cieľ zlepšiť odbornú úroveň pedagogickej práce materských, základných a stredných škôl v SR s vyučovacím jazykom maďarským.

Prijímacie konanie

Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Predškolská a elementárna pedagogika Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Predškolská a elementárna pedagogika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študentský domov univerzity -- s kapacitou cca. 350 miest -- sa nachádza v tesnej blízkosti budovy Pedagogickej fakulty UJS.

Stravovanie

Stravovanie (obed a večera) študentov je vyriešené v jedálni ŠD univerzity alebo v jedálni Konferenčného centra.

V budove fakulty sa prevádzkuje aj bufet s možnosťou individuálneho stravovania.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: PaedDr. Tamás Török, PhD. (torokt@ujs.sk)
Posledná aktualizácia: 09.12.2016 15:01

Upozorniť na neaktuálne údaje