Univerzita J. Selyeho

Pedagogická fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho má za primárny cieľ zlepšiť odbornú úroveň pedagogickej práce materských, základných a stredných škôl v SR s vyučovacím jazykom maďarským.

Prijímacie konanie

Didaktika dejepisu PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 15.06.2021
Termín skúšky: 08.07.2020 – 08.07.2020

Didaktika dejepisu PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 15.06.2021
Termín skúšky: 08.07.2020 – 08.07.2020

Učiteľstvo histórie (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 30.06.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo matematiky (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo chémie (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2021
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študentský domov univerzity -- s kapacitou cca. 350 miest -- sa nachádza v tesnej blízkosti budovy Pedagogickej fakulty UJS.

Stravovanie

Stravovanie (obed a večera) študentov je vyriešené v jedálni ŠD univerzity alebo v jedálni Konferenčného centra.

V budove fakulty sa prevádzkuje aj bufet s možnosťou individuálneho stravovania.

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: PaedDr. Tamás Török, PhD. (torokt@ujs.sk)
Posledná aktualizácia: 08.02.2021 08:51

Upozorniť na neaktuálne údaje