Univerzita J. Selyeho

Pedagogická fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho má za primárny cieľ zlepšiť odbornú úroveň pedagogickej práce materských, základných a stredných škôl v SR s vyučovacím jazykom maďarským.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študentský domov univerzity -- s kapacitou cca. 350 miest -- sa nachádza v tesnej blízkosti budovy Pedagogickej fakulty UJS.

Stravovanie

Stravovanie (obed a večera) študentov je vyriešené v jedálni ŠD univerzity alebo v jedálni Konferenčného centra.

V budove fakulty sa prevádzkuje aj bufet s možnosťou individuálneho stravovania.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: PaedDr. Tamás Török, PhD. (torokt@ujs.sk)
Posledná aktualizácia: 08.02.2021 08:51

Upozorniť na neaktuálne údaje