Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 6

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2024
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
1. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2024
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.05.2024
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
2. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.05.2024
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 15.08.2024
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.08.2024