Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 4

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
1. degree , E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
2. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
2. degree , E, Anglický, Slovenský
do 31.05.2020