Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 8

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.08.2021
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.08.2021
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
1. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.08.2021
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.08.2021
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.08.2021
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
2. degree , E, Anglický, Slovenský
externá do 31.08.2021
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
3. degree , D, Anglický, Slovenský
denná do 31.08.2021
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Riadenie bezpečnostných systémov
3. degree , E
externá do 31.08.2021