Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 8

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Vysoká škola manažmentu Podnikový manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 do 31.08.2020
Vysoká škola manažmentu Podnikový manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 do 31.08.2020
Vysoká škola manažmentu, Detašované pracovisko, Bratislava Podnikový manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 do 31.08.2020
Vysoká škola manažmentu, Detašované pracovisko, Bratislava Podnikový manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 do 31.08.2020
Vysoká škola manažmentu, Detašované pracovisko, Bratislava Podnikový manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 do 31.08.2020
Vysoká škola manažmentu, Detašované pracovisko, Bratislava Podnikový manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 do 31.08.2020
Vysoká škola manažmentu, Detašované pracovisko, Bratislava Podnikový manažment
3. stupeň , E, Anglický
externá do 14.08.2020 do 14.08.2020
Vysoká škola manažmentu, Detašované pracovisko, Bratislava Podnikový manažment
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 14.08.2020 do 14.08.2020