Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 10

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Vysoká škola manažmentu Podnikový manažment
1. stupeň , D, Anglický
denná do 30.06.2024 do 31.08.2024
Vysoká škola manažmentu Podnikový manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2024 do 31.08.2024
Vysoká škola manažmentu Podnikový manažment
1. stupeň , E, Anglický
externá do 30.06.2024 do 31.08.2024
Vysoká škola manažmentu Podnikový manažment
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2024 do 31.08.2024
Vysoká škola manažmentu Podnikový manažment
2. stupeň , D, Anglický
denná do 30.06.2024 do 31.08.2024
Vysoká škola manažmentu Podnikový manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2024 do 31.08.2024
Vysoká škola manažmentu Podnikový manažment
2. stupeň , E, Anglický
externá do 30.06.2024 do 31.08.2024
Vysoká škola manažmentu Podnikový manažment
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2024 do 31.08.2024
Vysoká škola manažmentu Podnikový manažment/Master of Business Administration
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2024 do 31.08.2024
Vysoká škola manažmentu Podnikový manažment/Master of Business Administration
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2024 do 31.08.2024