Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 2

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Vysoká škola manažmentu, Detašované pracovisko, Bratislava Podnikový manažment/Master of Business Administration
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2023 do 31.08.2023
Vysoká škola manažmentu, Detašované pracovisko, Bratislava Podnikový manažment/Master of Business Administration
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2023 do 31.08.2023