Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika bezpečnosť a obrana štátu
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 300 € 20 € 20 €
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika elektronické zbraňové systémy
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 300 € 20 € 20 €
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika vojenské spojovacie a informačné systémy
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 300 € 20 € 20 €
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika zbraňové systémy, zbrane a ich časti
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 300 € 20 € 20 €
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika bezpečnosť a obrana štátu
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 300 € 10 € 10 €
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika elektronické zbraňové systémy
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 300 € 10 € 10 €
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika vojenské spojovacie a informačné systémy
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 300 € 10 € 10 €
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika zbraňové systémy, zbrane a ich časti
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 300 € 10 € 10 €
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika bezpečnosť a obrana štátu
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 40 € 40 €
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika elektronické zbraňové systémy
3. stupeň, E, Slovenský
300 € 0 € 40 € 40 €
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika vojenské spojovacie a informačné systémy
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
300 € 0 € 40 € 40 €
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika zbraňové systémy, zbrane a ich časti
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
300 € 0 € 40 € 40 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2023/2024).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.